hỗ trơ

Tìm Kiếm

Bộ lưu điện & Ổn áp- UPS

- 6KVA Online Auto Volt
- Phần mềm quản lý
Bảo hành: 36 tháng

UPS SANTAK C6KE ONLINE

Giá: 45.900.000 VND

- 2000VA // 1200W, Auto Volt
- Phần mềm quản lý
Bảo hành: 36 tháng

UPS SANTAK BLAZER BL2000EH

Giá: 5.380.000 VND

- 1K Online
- Phần mềm quản lý
Bảo hành: 36 tháng

UPS SANTAK C1K ONLINE

Giá: 7.690.000 VND

- 10.000VA, Auto volt, Online
Bảo hành: 3 Năm

UPS FSP KNIGHT 1K

Giá: 6.800.000 VND

- 10.000VA, Auto volt, Online
Bảo hành: 36 tháng

UPS FSP KNIGHT 2K

Giá: 13.500.000 VND

- UPS SANTAK 500 VA // 300W (TG-500)
Bảo hành: 36 tháng

UPS SANTAK TG500

Giá: 990.000 VND

- UPS SANTAK 1000VA // 600W (TG-1000)
Bảo hành: 36 tháng

UPS SANTAK 1000TG

Giá: 2.430.000 VND

- 1000VA // 600W, Auto Volt, Phần mềm quản lý
Bảo hành: 36 tháng

UPS SANTAK BLAZER BL1000E

Giá: 3.970.000 VND

- 600VA, Auto volt
Bảo hành: 36 tháng

UPS FSP 600

Giá: 920.000 VND

- 650VA, Auto volt, USB, Phần mềm quản lý
Bảo hành: 36 tháng

UPS FSP 650

Giá: 1.590.000 VND

- 1000VA, Auto volt, USB, Phần mềm quản lý
Bảo hành: 36 tháng

UPS FSP 1000

Giá: 2.390.000 VND

- 1500VA, Auto volt, thời gian lưu điện từ 10~15 phút. phần mềm quản lý
Bảo hành: 36 tháng

UPS FSP 1500/1.5KVA

Giá: 3.690.000 VND

- 2000VA, Auto volt, thời gian lưu điện từ 10~15 phút. phần mềm quản lý
Bảo hành: 36 tháng

UPS FSP 2000/2KVA

Giá: 4.890.000 VND

- 1500VA -900W
Bảo hành: 36 Tháng

UPS HYUNDAI HD 1500VA

Giá: 4.040.000 VND

- 1200VA - 720W
Bảo hành: 36 Tháng

UPS HYUNDAI HD 1200VA

Giá: 2.950.000 VND

- 1000VA - 600W
Bảo hành: 36 Tháng

UPS HYUNDAI HD 1000VA

Giá: 2.650.000 VND

- 600VA - 360W
Bảo hành: 36 Tháng

UPS HYUNDAI HD 600VA

Giá: 1.150.000 VND

- 500VA - 300W
Bảo hành: 36 Tháng

UPS HYUNDAI HD 500VA

Giá: 1.030.000 VND