hỗ trơ

Tìm Kiếm

Chuông cửa Competition

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH
- Màu, không tay cầm 58 TFT LCD, Màn hình Panasonic
- Nguồn: DC 14,5 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing Korea )
- Màn hình đến camera < 50m / Ф 0,3
- Màn hình đến camera < 70m / Ф 0,5
- Màn hình đến camera > 70M / Ф 0.76
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-333C-K2/SAC-50C

Giá: 5.410.000 VND

- Màu, không tay cầm 58 TFT LCD.
- Màn hình Panasonic
- Nguồn: DC 14,5 V
- Camera chuông cửa SAC-35C
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-333C-K2/SAC-35C

Giá: Vui lòng gọi...

Màn hình chuông cửa COMPETITION MT-337C-K2
- Màn hình không tay cầm 7 TFT
- Màn LCD Panasonic.(lưu nhớ 100 hình ảnh )
- Nguồn: DC 14,5 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing Korea )
- Màn hình đến camera < 50 - 70m ( 0.5mm )
- Màn hình đến camera cổng > 70m ( 0.75mm )
Bảo hành: 12 tháng

MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA COMPETITION-MT-337C-K2

Giá: 4.252.000 VND

Camera chuông cửa màu COMPETITION SAC-551C
– Camera chuông cửa màu, dùng ngoài trời, dùng ban ngày và ban đêm, hình ảnh rõ nét, âm thanh lớn, dễ nghe.
– Gọi cửa, đàm thoại.
– Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Color CCD.
– Độ phân giải: 420 TVL.
– Độ nhạy sáng: 0.05 Lux.
– Góc quan sát rộng 72 độ.
– Làm bằng hợp kim nhôm, có vỏ hộp che chống mưa, chống thấm.
– Nguồn điện cung cấp: 12 đến 15VDC lấy từ màn hình.
– Kích thước RộngxCaoxSâu (Bao gồm vỏ hộp che mưa): 150x204x43mm.
Bảo hành: 17 tháng

CAMERA CHUÔNG CỬA COMPETITION-SAC-551C

Giá: Vui lòng gọi...

Camera chuông cửa màu COMPETITION SAC-35C
– Camera chuông cửa màu, dùng ngoài trời, dùng ban ngày và ban đêm, hình ảnh rõ nét, âm thanh lớn, dễ nghe.
– Gọi cửa, đàm thoại.
– Cảm biến hình ảnh 1/3 inch Color CCD.
– Độ phân giải: 420 TVL.
– Độ nhạy sáng: 0.05 Lux.
– Góc quan sát rộng 72 độ.
– Làm bằng hợp kim nhôm, có vỏ hộp che chống mưa, chống thấm.
– Nguồn điện cung cấp: 12 đến 15VDC lấy từ màn hình.
– Kích thước RộngxCaoxSâu (Bao gồm vỏ hộp che mưa): 90x130x43mm.
Bảo hành: 18 tháng

CAMERA CHUÔNG CỬA COMPETITION-SAC-35C

Giá: Vui lòng gọi...

Màn hình chuông cửa COMPETITION MT-670C-CK2S1
- Màn hình không tay cầm 7 TFT
- Màn LCD Panasonic.(lưu nhớ 100 hình ảnh )
- Nguồn: DC 14,5 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing Korea )
- Màn hình đến camera < 50 - 70m ( 0.5mm )
- Màn hình đến camera > 70m ( 0.75mm )
Bảo hành: 14 tháng

MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA-MT-670C-CK2S1

Giá: Vui lòng gọi...

CHUÔNG CỬA COMPERTITION MT-371C-K2 - SAC-50C
- Màu, không tay cầm 7 TFT LCD, Màn hình Panasonic
- Nguồn: AC 100 - 240 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing của Korea )
- Màn hình đến camera cổng < 50m / Ф 0,3
- Màn hình đến camera cổng: < 70m / Ф 0,5
- Màn hình đến camera cổng > 70m / Ф 0,75
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-371C-K2 / SAC-50C

Giá: Vui lòng gọi...

- Màu, không tay cầm 7 TFT LCD, Màn hình Design Panasonic
- Nguồn: AC 100 - 240 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing của Korea )
- Màn hình đến camera cổng < 50m / Ф 0,3
- Màn hình đến camera cổng: < 70m / Ф 0,5
- Màn hình đến camera cổng > 70m / Ф 0,75
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-371C-K2 / SAC-35C

Giá: Vui lòng gọi...

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH
- Màu, không tay cầm 7 TFT LCD, Màn hình Panasonic
- Nguồn: DC 14,5 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing của Korea )
- Màn hình đến camera cổng < 50m / Ф 0,3
- Màn hình đến camera cổng: < 70m / Ф 0,5
- Màn hình đến camera cổng:
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-337C-K2 / SAC-551

Giá: 6.588.000 VND

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH
- Màu, không tay cầm 7 TFT LCD, Màn hình Design Panasonic
- Nguồn: DC 14,5 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing của Korea )
- Màn hình đến camera cổng < 50m / Ф 0,3
- Màn hình đến camera cổng: < 70m / Ф 0,5
- Màn hình đến camera cổng:
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-337C-K2 / SAC-50C

Giá: 5.999.000 VND

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH
- Màu, không tay cầm 7 TFT LCD, Màn hình Panasonic
- Nguồn: DC 14,5 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing của Korea )
- Màn hình đến camera cổng < 50m / Ф 0,3
- Màn hình đến camera cổng: < 70m / Ф 0,5
- Màn hình đến camera cổng:
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-337C-K2 / SAC-35C

Giá: 5.304.000 VND

MÀN HÌNH CĂN HỘ:
- Màu, không tay cầm 7 TFT LCD, Màn hình Design Panasonic
- Nguồn: AC 100 - 240 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing của Korea )
- Màn hình đến camera cổng < 50m / Ф 0,3
- Màn hình đến camera cổng: < 70m / Ф 0,5
- Màn hình đến camera cổng > 70m / Ф 0,75
Bảo hành: 12 tháng

MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA COMPETITION-MT-371C-K2

Giá: 4.000.000 VND

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH
- Màn hình không tay cầm 4.5 TFT
Màn LCD Panasonic.(lưu nhớ 100 hình ảnh )
- Nguồn: DC 14,5 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing Korea )
- Màn hình đến camera < 50 - 70m ( 0.5mm )
- Màn hình đến camera > 70m ( 0.75mm )
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-392C-CK2S1/ SAC-551

Giá: Vui lòng gọi...

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH .
- Màn hình không tay cầm 7 TFT
Màn LCD Panasonic.(lưu nhớ 100 hình ảnh )
- Nguồn: DC 14,5 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing Korea )
- Màn hình đến camera < 50 - 70m ( 0.5mm )
- Màn hình đến camera > 70m ( 0.75mm )
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-670C-CK2S1/ SAC-551

Giá: Vui lòng gọi...

- Màn hình không tay cầm 4.5 TFT
- Màn LCD Panasonic.(lưu nhớ 100 hình ảnh )
- Nguồn: DC 14,5 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing Korea )
- Màn hình đến camera < 50 - 70m ( 0.5mm )
- Màn hình đến camera > 70m ( 0.75mm )
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-392C-CK2S1/ SAC-35C

Giá: Vui lòng gọi...

- Màu, không tay cầm 7 TFT LCD, Màn hình Design Panasonic
- Nguồn: AC 100 - 240 V
- Sử dụng cáp 4 ruột ( San Jing của Korea )
- Màn hình đến camera cổng < 50m / Ф 0,3
- Màn hình đến camera cổng: < 70m / Ф 0,5
- Màn hình đến camera cổng > 70m / Ф 0,75
Bảo hành: 12 tháng

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION-MT-371C-K2 / SAC-551C

Giá: Vui lòng gọi...