hỗ trơ

Tìm Kiếm

Đầu ghi hình CTRING

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh
- Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF
- Chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA
- USB Backup,RS- 485, 01 spot, 04 alarm, RJ- 45, 02 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW
- Xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di động, phần mềm quan sát
- Điều khiển nhiều đầu ghi qua mạng.
Bảo hành: 12 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH CTRING-H3016 - KOREA

Giá mới: 15.070.000 VND

Giá cũ: 15.370.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 04 kênh hình ảnh và âm thanh, hiển thị realtime D1
- Ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA
- USB Backup,RS- 485, 03 spot, 08 alarm, RJ- 45, 03 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW
- Xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di động, phần mềm quan sát, điều khiển nhiều đầu ghi qua mạng.
Bảo hành: 12 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH CTRING-S3004 - KOREA

Giá mới: 12.680.000 VND

Giá cũ: 12.980.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh hình ảnh và âm thanh, hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF
- Chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 03 spot, 08 alarm, RJ- 45, 03 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW
- Xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di động, phần mềm quan sát, điều khiển nhiều đầu ghi qua mạng.
- Tính năng vượt trội:
- Search, Playback và Zoom kỹ thuật số bằng iPhone và Android với phần mềm MViewer Pro.
- Phần mềm CMS có thể hiển thị tối đa 512 Camera cùng một lúc, hỗ trợ cho cả Mac Book và Linux.
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ sử dụng.
Bảo hành: 12 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 08 KÊNH CTRING-S3008 - KOREA

Giá mới: 15.500.000 VND

Giá cũ: 15.800.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hình ảnh và âm thanh, hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF,
+ Chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 03 spot, 16 alarm, RJ- 45, 03 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW,
+ Xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di động, phần mềm quan sát, điều khiển nhiều đầu ghi qua mạng.
- Tính năng vượt trội:
- Search, Playback và Zoom kỹ thuật số bằng iPhone và Android với phần mềm MViewer Pro.
- Phần mềm CMS có thể hiển thị tối đa 512 Camera cùng một lúc, hỗ trợ cho cả Mac Book và Linux.
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ sử dụng.
Bảo hành: 12 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH CTRING-S3016 - KOREA

Giá mới: 18.230.000 VND

Giá cũ: 18.530.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh,
- Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264
- Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 01 spot, 02 alarm, RJ- 45.
- 01 khe cắm ổ cứng, và xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di động
- Phần mềm quan sát, điều khiển nhiều đầu ghi qua mạng.
- Tính năng vượt trội: - Search, Playback và Zoom kỹ thuật số bằng iPhone và Android với phần mềm MViewer Pro.
- Phần mềm CMS có thể hiển thị tối đa 512 Camera cùng một lúc, hỗ trợ cho cả Mac Book và Linux. - Giao diện hiển thị thân thiện, dễ sử dụng
Bảo hành: 12 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 08 KÊNH CTRING-H2008 - KOREA

Giá mới: 5.590.000 VND

Giá cũ: 5.890.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh
- Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264
- Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 01 spot, 02 alarm, RJ- 45.
- 01 khe cắm ổ cứng, và xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di…
Bảo hành: 12 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH CTRING-H2016 - KOREA

Giá mới: 6.980.000 VND

Giá cũ: 7.280.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 04 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh
- Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264
- Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 01 spot, 04 alarm, RJ- 45, 02 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW
- Xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di động, phần mềm quan sát, điều khiển nhiều đầu ghi qua mạng.
Bảo hành: 12 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH CTRING-H3004 - KOREA

Giá mới: 8.690.000 VND

Giá cũ: 8.990.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh
- Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264
- Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 01 spot, 04 alarm, RJ- 45, 02 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW
- Xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di động, phần mềm quan sát, điều khiển nhiều đầu ghi qua mạng.
Bảo hành: 12 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 08 KÊNH CTRING-H3008 - KOREA

Giá mới: 12.760.000 VND

Giá cũ: 13.060.000 VND

ĐẦU GHI HÌNH 04 KÊNH CTRING-H2004 - KOREA

Giá mới: 4.230.000 VND

Giá cũ: 4.530.000 VND