hỗ trơ

Tìm Kiếm

Đầu ghi hình ESCORT

– Hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây: Không cần mở port, không cần mua tên miền, chỉ cần kết nối internet là sử dụng.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.264
– Độ phân giải hình ảnh: Full HD 1920 x 1080 cho hình ảnh cực nét.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra HDMI: 1920 x 1080.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra VGA: 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600.
– Hỗ trợ định dạng Video: PAL/ NTSC.
– Tốc độ tối đa khung hình: 400 hình/ giây (PAL), 480 hình/ giây (NTSC).
– Hỗ trợ ghi hình 16 kênh chuẩn D1.
– Hỗ trợ xem lại trực tiếp tại đầu ghi 16 kênh cùng 1 lúc.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH ESCORT ESC-6516C

Giá: Vui lòng gọi...

– Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh.
– Hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây: Không cần mở port, không cần mua tên miền, chỉ cần kết nối internet là sử dụng.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.264
– Độ phân giải: Full HD 1080i, hình ảnh cực nét.
– Độ phân giải ngõ ra HDMI: 1920 x 1080
– Độ phân giải ngõ ra VGA: 1280 x 1024, 800 x 600
– Độ phân giải ngõ ra BNC: 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL).
– Hỗ trợ định dạng Video: PAL/ NTSC.
– 1 ngõ vào âm thanh, 1 ngõ ra âm thanh.
– Tốc độ tối đa khung hình: 4 x 25 hình/ giây với độ phân giải 1080P, 960P, 720P, VGA, WD1, D1, CIF.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH ESCORT ESC-7204NVR

Giá mới: 3.278.000 VND

Giá cũ: 3.578.000 VND

– Đầu ghi hình kỹ thuật số 9 kênh.
– Hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây: Không cần mở port, không cần mua tên miền, chỉ cần kết nối internet là sử dụng.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.264
– Độ phân giải: Full HD 1080i, hình ảnh cực nét.
– Độ phân giải ngõ ra HDMI: 1920 x 1080
– Độ phân giải ngõ ra VGA: 1280 x 1024, 800 x 600
– Độ phân giải ngõ ra BNC: 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL).
– Hỗ trợ định dạng Video: PAL/ NTSC.
– 1 ngõ vào âm thanh, 1 ngõ ra âm thanh.
– Tốc độ tối đa khung hình: 9 x 25 hình/ giây với độ phân giải 1080P, 960P, 720P, VGA, WD1, D1, CIF.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH ESCORT ESC-7209NVR

Giá mới: 4.599.000 VND

Giá cũ: 4.899.000 VND

– Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh.
– Hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây: Không cần mở port, không cần mua tên miền, chỉ cần kết nối internet là sử dụng.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.264
– Độ phân giải: Full HD 1080i, hình ảnh cực nét.
– Độ phân giải ngõ ra HDMI: 1920 x 1080
– Độ phân giải ngõ ra VGA: 1280 x 1024, 800 x 600
– Độ phân giải ngõ ra BNC: 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL).
– Hỗ trợ định dạng Video: PAL/ NTSC.
– 1 ngõ vào âm thanh, 1 ngõ ra âm thanh.
– Tốc độ tối đa khung hình: 16 x 25 hình/ giây với độ phân giải 1080P, 960P, 720P, VGA, WD1, D1, CIF.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH ESCORT ESC-7216NVR

Giá mới: 9.455.000 VND

Giá cũ: 9.755.000 VND

– Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh.
– Hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây: Không cần mở port, không cần mua tên miền, chỉ cần kết nối internet là sử dụng.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.264
– Độ phân giải hình ảnh: Full HD 1920 x 1080 cho hình ảnh cực nét.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra HDMI: 1920 x 1080.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra VGA: 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600.
– Hỗ trợ định dạng Video: PAL/ NTSC.
– Tốc độ tối đa khung hình: 200 hình/ giây (PAL), 240 hình/ giây (NTSC).
– Hỗ trợ ghi hình 8 kênh chuẩn D1.
– Hỗ trợ xem lại trực tiếp tại đầu ghi 8 kênh cùng 1 lúc.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH ESCORT ESC-6508C

Giá mới: 7.139.000 VND

Giá cũ: 7.439.000 VND

– Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh.
– Hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây: Không cần mở port, không cần mua tên miền, chỉ cần kết nối internet là sử dụng.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.264
– Độ phân giải hình ảnh: Full HD 1920 x 1080 cho hình ảnh cực nét.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra HDMI: 1920 x 1080.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra VGA: 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600.
– Hỗ trợ định dạng Video: PAL/ NTSC.
– Tốc độ tối đa khung hình: 100 hình/ giây (PAL), 120 hình/ giây (NTSC).
– Hỗ trợ ghi hình 4 kênh chuẩn D1.
– Hỗ trợ xem lại trực tiếp tại đầu ghi 4 kênh cùng 1 lúc.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH ESCORT ESC-6504C

Giá: Vui lòng gọi...

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh, chuẩn HD 1080i, chuẩn nén H.264 cho hình ảnh rõ nét và chất lượng.
- Cho phép thực hiện các chức năng đồng thời: Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập qua mạng.
- Chức năng sao lưu qua USB, qua mạng internet.
- Chức năng truy cập từ xa qua điện thoại di động Iphone, Samsung, Nokia và các loại khác.
- Tốc độ ghi hình D1: 200fps(PAL)/240fps(NTSC)
- Tốc độ ghi hình CIF: 800fps(PAL)/960fps(NTSC)
- Tốc độ phát lại D1: 100fps(PAL)/120fps(NTSC)
- Tốc độ phát lại CIF: 200fps(PAL)/240fps(NTSC)
- Chế độ ghi hình: Manual, Alarm, Motion, Timing.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH ESCORT ESC - 6332

Giá mới: 39.020.000 VND

Giá cũ: 39.320.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 24 kênh, chuẩn HD 1080i, chuẩn nén H.264 cho hình ảnh rõ nét và chất lượng.
- Cho phép thực hiện các chức năng đồng thời: Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập qua mạng.
- Chức năng sao lưu qua USB, qua mạng internet.
- Chức năng truy cập từ xa qua điện thoại di động Iphone, Samsung, Nokia và các loại khác.
- Tốc độ ghi hình D1: 150fps(PAL)/180fps(NTSC)
- Tốc độ ghi hình CIF: 600fps(PAL)/720fps(NTSC)
- Tốc độ phát lại D1: 100fps(PAL)/120fps(NTSC)
- Tốc độ phát lại CIF: 200fps(PAL)/240fps(NTSC)
- Chế độ ghi hình: Manual, Alarm, Motion, Timing.

ĐẦU GHI HÌNH 24 KÊNH ESCORT ESC - 6324

Giá mới: 29.179.000 VND

Giá cũ: 29.479.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh, chuẩn HD 1080i, chuẩn nén H.264 cho hình ảnh rõ nét và chất lượng.
- Cho phép thực hiện các chức năng đồng thời: Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập qua mạng.
- Chức năng sao lưu qua USB, qua mạng internet.
- Chức năng truy cập từ xa qua điện thoại di động Iphone, Samsung, Nokia và các loại khác.
- Tốc độ ghi hình và phát lại D1: 240fps NTSC, 200fps PAL.
- Chế độ ghi hình: Manual, Alarm, Motion, Timing.
- Độ phân giải hình ảnh ngõ ra HDMI: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.
- Độ phân giải hình ảnh ngõ ra YPbPr: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.
- Độ phân giải hình ảnh ngõ ra VGA: 1280 × 1024.
- Độ phân giải hình ảnh ngõ ra Video: 720×576 (PAL); 750×480(NTSC).
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH ESCORT ESC - 6308

Giá mới: 15.000.000 VND

Giá cũ: 15.255.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, chuẩn nén H.264 cho hình ảnh rõ nét và chất lượng.
- Cho phép thực hiện các chức năng đồng thời: Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập qua mạng.
- Chức năng sao lưu qua USB, qua mạng internet.
- Chức năng truy cập từ xa qua điện thoại di động Iphone, Samsung, Nokia và các loại khác.
- Tốc độ ghi hình: 480fps NTSC, 400fps PAL.
- Chế độ ghi hình: Manual, Alarm, Motion, Timing.
- Ngõ ra Video: 01 cổng BNC PAL/NTSC, 01 cổng VGA 1024x1280dpi
- Ngõ Vào/Ra âm thanh: 04 ngõ âm thanh vào, 01 ngõ âm thanh ra.
- Ngõ vào báo động: 16
- Hỗ trợ 01 ổ cứng SATA dung lượng 2000GB.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH ESCORT ESC-6116

Giá: Vui lòng gọi...

– Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh.
– Hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây: Không cần mở port, không cần mua tên miền, chỉ cần kết nối internet là sử dụng.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.264
– Độ phân giải: Full HD 1080 cho hình ảnh cực nét.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra HDMI: 1920 x 1080.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra VGA: 1280 x 1024; 800 x 600.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra BNC: 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL).
– Tốc độ tối đa khung hình: 4 x 25 hình/ giây với độ phân giải 1080P, 960P, 720P, 960P, VGA, WD1, D1, CIF.
– Hỗ trợ lưu lại âm thanh trực tiếp từ các camera IP (tố đa 4 camera).
– Hỗ trợ định dạng Video: PAL/ NTSC.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH ESCORT ESC-8104HVR

Giá mới: 3.321.000 VND

Giá cũ: 3.621.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 9 kênh.
– Hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây: Không cần mở port, không cần mua tên miền, chỉ cần kết nối internet là sử dụng.
– Độ phân giải: Full HD 1080 cho hình ảnh cực nét.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.264
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra HDMI: 1920 x 1080.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra VGA: 1280 x 1024; 800 x 600.
– Độ phân giải hình ảnh ngõ ra BNC: 720 x 480 (NTSC), 720 x 576 (PAL).
– Tốc độ tối đa khung hình: 9 x 25 hình/ giây với độ phân giải 1080P, 960P, 720P, 960P, VGA, WD1, D1, CIF.
– Hỗ trợ lưu lại âm thanh trực tiếp từ các camera IP (tối đa 9 camera).
– Hỗ trợ định dạng Video: PAL/ NTSC.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 9 KÊNH ESCORT ESC-8109HVR

Giá mới: 4.642.000 VND

Giá cũ: 4.942.000 VND

- Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh, chuẩn nén H.264 cho hình ảnh rõ nét và chất lượng.
- Cho phép thực hiện các chức năng đồng thời: Xem trực tiếp, phát lại, sao lưu và truy cập qua mạng.
- Chức năng sao lưu qua USB, qua mạng internet.
- Chức năng truy cập từ xa qua điện thoại di động Iphone, Samsung, Nokia và các loại khác.
- Tốc độ ghi hình: 240fps NTSC, 200fps PAL.
- Chế độ ghi hình: Manual, Alarm, Motion, Timing.
- Ngõ ra Video: 01 cổng BNC PAL/NTSC, 01 cổng VGA 1024x1280dpi
- Ngõ Vào/Ra âm thanh: 04 ngõ âm thanh vào, 01 ngõ âm thanh ra.
- Ngõ vào báo động: 8
- Hỗ trợ 01 ổ cứng SATA dung lượng 2000GB.
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH ESCORT ESC-6108

Giá: Vui lòng gọi...