hỗ trơ

Tìm Kiếm

Đầu ghi hình IP SPYEYE

- Hệ điều hành Embedded Linux
- Chuẩn nén hình H264
- Chuẩn nén âm thanh G.711A
- Chuẩn hình PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
- Hình ành và âm thanh
- Ngõ vào hình 4 kênh AHDL hoặc 4 kênh Analog hoặc 4 kênh IP
- Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)
- Hiển thị qua CMS 1/4 kênh
- Hiển thị qua Monitor 1/4 kênh
- Ngõ vào âm thanh 4 vào
- Ngõ ra âm thanh 01 Ra
- Ngõ vào báo động N/A
- Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
Bảo hành: 18 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SPYEYE SP-2700AHDL

Giá mới: 1.840.000 VND

Giá cũ: 1 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL 25fps, NTSC 30fps
- Hình ành và âm thanh
- Ngõ ra hình: Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)
- Ngõ vào hình ảnh: - 4 kênh Camera IP 960P
- 8 kênh Camera IP D1
- Ngõ ra hình
+ monitor và Playback
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SPYEYE SP-2700A

Giá mới: 1.760.000 VND

Giá cũ: 1.860.000 VND

- Hệ điều hành:Embedded Linux
- Chuẩn nén hình:H264
- Chuẩn nén âm thanh:G.711A
- Chuẩn hình:PAL 25fps, NTSC 30fps
- Hình ành và âm thanh
- Ngõ ra hình:Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)
- Ngõ vào hình ảnh:- 8 kênh Camera IP 1080P
- 8 kênh Camera IP 720P
- 16 kênh Camera IP D1
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH SPYEYE SP-3600A

Giá mới: 2.050.000 VND

Giá cũ: 2.150.000 VND

- Hệ điều hành Embedded Linux
- Chuẩn nén hình H264
- Chuẩn nén âm thanh G.711A
- Chuẩn hình PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
- Hình ành và âm thanh
- Ngõ vào hình 8 kênh Camera AHDL hoặc 8 kênh Analog hoặc 9 kênh Camera IP
- Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)
- Hiển thị qua CMS 1/4/8/9 kênh
- Hiển thị qua Monitor 1/4/8/9 kênh
- Ngõ vào âm thanh 4 vào
- Ngõ ra âm thanh 01 Ra
- Ngõ vào báo động N/A
- Ngõ ra báo động N/A
- Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
- Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
Bảo hành: 18 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH SPYEYE SP-3600AHDL

Giá mới: 2.220.000 VND

Giá cũ: Vui lòng gọi...