hỗ trơ

Tìm Kiếm

Đầu ghi hình SAMSUNG

Đầu ghi hình 8 kênh
- tốc độ hiển thị/ghi hình : 240fps/240fp (NTSC), 200fps/200fp (PAL)
- chuẩn H.264 (Max 5HDD - 5TB)
- cho phép sử dụng tại độ phân giải cao (4 x CIF (352 x 240) = 2 x Half D1 (704 x 240) = D1 (704 x 480))
- Cho phép sử dụng phần mềm Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer.
Sao chép dữ liệu bằng ổ USB và DVD-RW.
- Điều Khiển PTZ thông qua cáp đồng Trục.
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH SAMSUNG SRD-870DC

Giá: Vui lòng gọi...

- Kết nối :USB, RS-485, VGA
- Tốc độ ghi hình tối đa : 400fps
- Ổ đĩa : HDD 500G
- Tính năng : VGA Display, USB Flash Drive Backup, Multilingual OSD
- Môi trường hoạt động : 0 - 40°C
- Công suất (W) : 75
- Nguồn điện :AC 100~230V, 50/60Hz / 60W
- Kích thước (mm) :430 x 88 x 400
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SHR -8160P

Giá mới: 61.290.000 VND

Giá cũ: 61.590.000 VND

Đầu ghi hình 16 kênh
- Tốc độ hiển thị/ghi hình : 480fps/480fp (NTSC), 400fps/400fp (PAL)
- Chuẩn H.264; (Max : 5HDD- 5TB bên trong)
- Sử dụng phần mềm Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer.
- Sao chép dữ liệu bằng DVD R/W hoặc USB.
- Điều khiển PTZ thoâng qua cáp đồng trục
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SRD-1650DC

Giá mới: 42.350.000 VND

Giá cũ: 42.650.000 VND

Đầu ghi hình 16 kênh
- Tốc độ hiển thị/ghi hình : 480fps/480fp (NTSC), 400fps/400fp (PAL)
- Chuẩn H.264; (Max : 5HDD- 5TB bên trong)
- Sử dụng phần mềm Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer.
- Sao chép dữ liệu bằng DVD R/W hoặc USB.
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SRD-1650DP

Giá mới: 39.600.000 VND

Giá cũ: 39.900.000 VND

Đầu ghi hình 4 kênh
- Tốc độ hiển thị/ghi hình : 100fps/100fp
- Chuẩn H.264
- Backup bằng ổ USB, ( Max :2HDD - 2TB)
- Cho phép sử dụng phần mềm Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer.
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SAMSUNG SRN-470

Giá mới: 24.990.000 VND

Giá cũ: 25.290.000 VND

Đầu ghi hình 4 keânh
- Tốc độ hiển thị/ghi hình : 100fps/100fp
- Chuẩn H.264
- Backup bằng ổ DVD và ổ USB
- Cho phép sử dụng phần mềm Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer.
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SAMSUNG SRD-470DP

Giá mới: 16.290.000 VND

Giá cũ: 16.590.000 VND

Đầu ghi hình 16 kênh
- Tốc độ hiển thị/ghi hình : 480fps/480fp (NTSC), 400fps/400fp (PAL)
- Chuẩn H.264; (Max : 5HDD- 5TB bên trong)
- Sử dụng phần mềm Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer.
- Sao chép dữ liệu bằng DVD R/W hoặc USB.
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SRD-1670DP

Giá mới: 78.070.000 VND

Giá cũ: 78.370.000 VND

- DVR 16 kênh chuẩn nén H264 SRD-1652DP:
- 16CH CIF real-time DVR
- Up to 480(NTSC) / 400(PAL)fps recording rate
- Up to 4CH audio inputs and 1CH audio output
- Combined BNC and VGA video output for main display
- Max 4 internal HDD (HDD x 4)
- HDD & DVD SATA interface, DDNS
- Support for smart phone(Android, i-Phone)
- Built-in DVD-RW
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SRD-1652DP

Giá mới: 33.520.000 VND

Giá cũ: 33.820.000 VND

- with Full HD video out
- 16CH, Real-time @CIF 480fps
- Max. resolution of 960 x 480 / 960 x 576
- Full HD 1080p video out via HDMI
- Enhanced Network Bandwidth up to 32Mbps
- Smart phone (Android / iOS), CMS monitoring
- 4CH audio inputs / 1CH audio output
- Max. 4 internal HDDs
- Smart searching
- Easy back-up bia DVD-RW, USB 2ports
- Touch interface front panel
- User friendly GUI, De-interlacing
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SRD-1654DP

Giá mới: 33.510.000 VND

Giá cũ: 33.810.000 VND

- 16CH 650TV Lines(960H) support
- CIF resolution 480(N)/400(P)fps recording rate
- VGA/HDMI video out for main display
- Enhanced Network Bandwidth (50k ~ 32Mbps)
- Full HD(1080p) resolution video out
- Max. 4 internal HDDs
- Smart Searching, VA(Tampering) support
- DVD, USB (2ports) backup
- 16CH audio input/1CH audio output
- CMS, Smartphone monitoring compatible
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SRD-1653DP

Giá mới: 37.400.000 VND

Giá cũ: 37.700.000 VND

- Outstanding stand-alone DVR!
- 16CH 650TV Lines(960H) support
- 4CIF resolution 480(N)/400(P)fps recording rate
- VGA/HDMI video out for main display
- Enhanced Network Bandwidth (50k ~ 32Mbps)
- Full HD(1080p) resolution video out
- Max. 4 internal HDDs
- Smart Searching, VA(Tampering) support
- DVD, USB (2ports) backup
- 16CH audio input/1CH audio output
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SRD-1673DP

Giá mới: 77.710.000 VND

Giá cũ: 78.010.000 VND

Đầu ghi hình 16 kênh
- Tốc độ hiển thị/ghi hình : 480fps/480fp (NTSC), 400fps/400fp (PAL)
- Chuẩn H.264; (Max : 5HDD- 5TB bên trong)
- Sử dụng phần mềm Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer.
- Sao chép dữ liệu bằng DVD R/W hoặc USB.
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SRD-1670DP

Giá mới: 78.070.000 VND

Giá cũ: 78.370.000 VND

- Đầu ghi hình qua mạng cho 16 camera:
- Cho phép ghi 16 audio/video
- Tốc độ ghi khi sử dụng độ phân giải cao D1.
- Chuẩn nén hình PEG-4/JPEG
- Phần mềm quản lý MS .
- Chưa bao gồm ổ cứng.
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SRN-1670D

Giá mới: 67.360.000 VND

Giá cũ: 67.660.000 VND

Đầu ghi hình 16 kênh
- Tốc độ hiển thị/ghi hình : 480fps/480fp (NTSC), 400fps/400fp (PAL)
- Chuẩn H.264; (Max : 5HDD- 5TB bên trong)
- Sử dụng phần mềm Net-i viewer, Smart viewer, Web viewer.
- Sao chép dữ liệu bằng DVD R/W hoặc USB.
- Điều khiển PTZ thông qua cáp đồng trục
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SAMSUNG SRD-1670DC

Giá mới: 79.150.000 VND

Giá cũ: 79.450.000 VND

- NEW MODEL: 4 kênh
- Compact and Quite,
- Optimized for Practical Use
- CIF resolution real time recording capability
- Max resolution 4CIF
(720 x 480 NTSC/720/576 PAL)
- 2 USB ports (Rear)• Event flash storage
- Smart phone(iOS and Android) support
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SAMSUNG SRD-443P

Giá mới: 4.140.000 VND

Giá cũ: 4.440.000 VND

- with Full HD video out
- 4CH, Real-time @4CIF 120fps
- Max. resolution of 960 x 480 / 960 x 576
- Full HD 1080p video out via HDMI
- Enhanced Network Bandwidth up to 32Mbps
- Coaxitron support
- Smart phone (Android / iOS), CMS monitoring
- 4CH audio inputs / 1CH audio output
- Max. 1 internal HDDs
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SAMSUNG SRD-473DP

Giá mới: 16.280.000 VND

Giá cũ: 16.580.000 VND

- Đầu ghi hình 8 kênh
- 8CH, Real-time @CIF 240fps
• Max. resolution of 960 x 480 / 960 x 576
• Full HD 1080p video out via HDMI
• Enhanced Network Bandwidth up to 32Mbps
• Smart phone (Android / iOS), CMS monitoring
• 4CH audio inputs / 1CH audio output
• Max. 4 internal HDDs
• Smart searching
• Easy back-up bia DVD-RW, USB 2ports
Bảo hành: 24 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH SAMSUNG SRD-854DP

Giá mới: 26.960.000 VND

Giá cũ: 27.260.000 VND