hỗ trơ

Tìm Kiếm

Đầu ghi hình SPYEYE

- Chuẩn hình PAL (625Lines,50fps), NTSC (525Lines,60fps)
- Ngõ vào hình 4 kênh
- Ngõ ra hình Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)
- Hiển thị qua CMS 4 kênh
- Hiển thị qua Monitor 4 kênh
- Ngõ vào âm thanh 4 Vào
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SPYEYE SP-2700H.960H

Giá mới: 1.790.000 VND

Giá cũ: 1.890.000 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình ảnh: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL 25f/s, NTSC 30f/s
- Hình ảnh và âm thanh
- Ngõ vào hình: 4 kênh Analog
- Ngõ ra hình: Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA )
- Hiển thị qua CMS 1/4 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 1 Vào
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SPYEYE SP-2700

Giá mới: 1.450.000 VND

Giá cũ: 1.550.000 VND

Chất lượng ghi hình: HD 960P, D1
- Chuẩn ghi hình: H.264
- Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI
- Kết nối 4 kênh IP 960P hoặc 9 kênh IP D1
- Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SPYEYE SP-2700N - HYBIRD

Giá mới: 1.950.000 VND

Giá cũ: 2.050.000 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình ảnh: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL (625Lines,50fps), NTSC (525Lines,60fps)
- Hình ảnh và âm thanh
- Ngõ vào hình: 8 kênh Analog
- Ngõ ra hình: Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)
- Hiển thị qua CMS: 1/4/8 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4/8 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 4 Vào
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH SPYEYE SP-3600

Giá mới: 1.930.000 VND

Giá cũ: 2.030.000 VND

- Hệ điều hành:Embedded Linux
- Chuẩn nén hình ảnh:H264
- Chuẩn nén âm thanh:G.711A
- Chuẩn hình:PAL 25f/s, NTSC 30f/s
- Hình ảnh và âm thanh
- Ngõ vào hình:4 kênh Analog
- Ngõ ra hình:1 HDMI , Monitor (01 VGA),Tivi (01 BNC)
- Hiển thị qua CMS:1/4 kênh
- Hiển thị qua Monitor:1/4 kênh
- Ngõ vào âm thanh:4 Vào
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SPYEYE SP-2700 HD

Giá mới: 1.510.000 VND

Giá cũ: 1.610.000 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình ảnh: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL 25f/s, NTSC 30f/s
- Ngõ vào hình: 4 kênh Analog
- Ngõ ra hình: Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA )
- Hiển thị qua CMS: 1/4 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 1 Vào
- Ngõ ra âm thanh: 01 Ra
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SPYEYE SP-2700B

Giá mới: 1.630.000 VND

Giá cũ: 1.730.000 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình ảnh: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL (625Lines,50fps), NTSC (525Lines,60fps)
- Hình ảnh và âm thanh
- Ngõ vào hình: 16 kênh Analog
- Ngõ ra hình: 01 HDMI, Monitor (01 VGA ),Tivi ( 01 BNC )
- Hiển thị qua CMS: 1/4/8/16 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4/8/16 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 16 Vào
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH SPYEYE SP-3600 HD

Giá mới: 3.650.000 VND

Giá cũ: 3.750.000 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình ảnh: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL (625Lines,50fps), NTSC (525Lines,60fps)
- Hình ảnh và âm thanh
- Ngõ vào hình: 16 kênh Analog
- Ngõ ra hình: 01 HDMI, Monitor (01 VGA ),Tivi ( 01 BNC )
- Hiển thị qua CMS: 1/4/8/16 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4/8/16 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 16 Vào
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SPYEYE SP-4500 HD

Giá mới: 3.650.000 VND

Giá cũ: 3.750.000 VND

Hệ điều hành:Embedded Linux
- Chuẩn nén hình ảnh: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL (625Lines,50fps), NTSC (525Lines,60fps)
- Hình ảnh và âm thanh
- Ngõ vào hình: 16 kênh Analog
- Ngõ ra hình: 01 HDMI, Monitor (01 VGA ),Tivi ( 01 BNC )
- Hiển thị qua CMS: 1/4/8/16 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4/8/16 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 4 Vào
- Ngõ ra âm thanh: 01 Ra
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SPYEYE SP-4500F960H

Giá mới: 5.720.000 VND

Giá cũ: 5.820.000 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình ảnh: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL 25f/s, NTSC 30f/s
- Ngõ vào hình: 4 kênh Analog
- Ngõ ra hình: Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA )
- Hiển thị qua CMS: 1/4 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 1 Vào
- Ngõ ra âm thanh: 01 Ra
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH SPYEYE SP-4500B

Giá mới: 3.140.000 VND

Giá cũ: 3.240.000 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
- Ngõ vào hình: 4 kênh Digital hoặc 4/8 kênh IP hoặc 4 kênh Analog 960H
- Ngõ ra hình: 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )
- Hiển thị qua CMS: 1/4/8 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4/8 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 4 vào
- Ngõ ra âm thanh: 01 Ra
Bảo hành: 18 tháng

Đầu ghi hình 4 Kênh SPYEYE SP-2700AHD.72, Công nghệ AHD

Giá: 2.650.000 VND

- Chất lượng ghi hình: Full 1080P, HD 720P, D1
- Chuẩn ghi hình: H.264
- Ngõ ra màn hình : BNC, VGA, HDMI (1920x1080)
- Kết nối 8 kênh IP 1080P, 16 kênh IP D1
- Hỗ trợ điện toán đám mây Vdtech Cloud
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều G.711A
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH SPYEYE SP-3600N - HYBIRD

Giá mới: 2.480.000 VND

Giá cũ: 2.580.000 VND

Chuẩn hình PAL (625Lines,50fps), NTSC (525Lines,60fps)
- Ngõ vào hình 4 kênh
- Ngõ ra hình Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)
- Hiển thị qua CMS 4 kênh
- Hiển thị qua Monitor 4 kênh
- Ngõ vào âm thanh 4 Vào
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH CVI 8 KÊNH SPYEYE SP-3600CVI.72

Giá mới: 4.250.000 VND

Giá cũ: 4.350.000 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình ảnh: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL 25f/s, NTSC 30f/s
- Ngõ vào hình: 4 kênh Analog
- Ngõ ra hình: Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA )
- Hiển thị qua CMS: 1/4 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 1 Vào
- Ngõ ra âm thanh: 01 Ra
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH CVI 4 KÊNH SPYEYE SP-2700CVI.72

Giá mới: 2.370.000 VND

Giá cũ: 2.450.000 VND

Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình ảnh: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL 25f/s, NTSC 30f/s
- Ngõ vào hình: 4 kênh Analog
- Ngõ ra hình: Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA )
- Hiển thị qua CMS: 1/4 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 1 Vào
- Ngõ ra âm thanh: 01 Ra
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH SPYEYE SP-3600B

Giá mới: 2.120.000 VND

Giá cũ: 2.220.000 VND

- Hệ điều hành Embedded Linux
- Chuẩn nén hình H264
- Chuẩn nén âm thanh G.711A
- Chuẩn hình PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
- Hình ành và âm thanh
- Ngõ vào hình 4 kênh AHDL hoặc 4 kênh Analog hoặc 4 kênh IP
- Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)
- Hiển thị qua CMS 1/4 kênh
- Hiển thị qua Monitor 1/4 kênh
- Ngõ vào âm thanh 4 vào
- Ngõ ra âm thanh 01 Ra
- Ngõ vào báo động N/A
- Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
Bảo hành: 18 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SPYEYE SP-2700AHDL

Giá: 1.840.000 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL 25fps, NTSC 30fps
- Hình ành và âm thanh
- Ngõ ra hình: Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)
- Ngõ vào hình ảnh: - 4 kênh Camera IP 960P
- 8 kênh Camera IP D1
- Ngõ ra hình
+ monitor và Playback
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH SPYEYE SP-2700A

Giá mới: 1.760.000 VND

Giá cũ: 1.860.000 VND

- Hệ điều hành:Embedded Linux
- Chuẩn nén hình:H264
- Chuẩn nén âm thanh:G.711A
- Chuẩn hình:PAL 25fps, NTSC 30fps
- Hình ành và âm thanh
- Ngõ ra hình:Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080)
- Ngõ vào hình ảnh:- 8 kênh Camera IP 1080P
- 8 kênh Camera IP 720P
- 16 kênh Camera IP D1
Bảo hành: 18 tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH SPYEYE SP-3600A

Giá mới: 2.050.000 VND

Giá cũ: 2.150.000 VND

- Hệ điều hành Embedded Linux
- Chuẩn nén hình H264
- Chuẩn nén âm thanh G.711A
- Chuẩn hình PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
- Hình ành và âm thanh
- Ngõ vào hình 8 kênh Camera AHDL hoặc 8 kênh Analog hoặc 9 kênh Camera IP
- Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ), TiVi (AV)
- Hiển thị qua CMS 1/4/8/9 kênh
- Hiển thị qua Monitor 1/4/8/9 kênh
- Ngõ vào âm thanh 4 vào
- Ngõ ra âm thanh 01 Ra
- Ngõ vào báo động N/A
- Ngõ ra báo động N/A
- Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ
- Phát hiện chuyển động 192 vùng, độ nhạy 1-6 , gửi thông tin email
Bảo hành: 18 Tháng

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH SPYEYE SP-3600AHDL

Giá: 2.220.000 VND

- Hệ điều hành: Embedded Linux
- Chuẩn nén hình: H264
- Chuẩn nén âm thanh: G.711A
- Chuẩn hình: PAL (625 line, 50fps)/NTSC (525 lines, 60fps)
- Ngõ vào hình: 8 kênh Digital hoặc 4/9 kênh IP hoặc 8 kênh Analog 960H
- Ngõ ra hình: 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )
- Hiển thị qua CMS: 1/4/8/9 kênh
- Hiển thị qua Monitor: 1/4/8/9 kênh
- Ngõ vào âm thanh: 4 vào
- Ngõ ra âm thanh: 01 Ra
Bảo hành: 18 tháng

Đầu ghi hình 8 Kênh SPYEYE SP-3600AHD.72, Công nghệ AHD

Giá: 4.260.000 VND