hỗ trơ

Tìm Kiếm

Khóa chống trộm KINBAR

- Âm thanh báo động: 110dB, ba giai điệu âm thanh, tự khởi động lại báo động
- Dùng cảm biến chuyển rung & dual shock (chấn động kép).
- Về Thân khóa: kích thước 97(H) x 96(W) x 36(D) mm, làm từ hợp kim kẽm:
- Chống ăn mòn, kháng thời tiết, môi trường muối.. Chống khoan, không trầy xước.
- Còng Khóa: đường kính 10mm, cứng không gỉ, chống cắt, đôi bên rời còng.
- Nguồn điện: sử dụng 06 chiếc pin nút và kèm theo dự phòng thêm 06 chiếc pin.
- Thời gian sử dụng pin là 12 tháng.
- Phím khóa: được thiết kế bảo mật cao.
Bảo hành: 12 Tháng

KHÓA CHỐNG TRỘM KINBAR K106CH

Giá: 375.000 VND

- Âm thanh báo động: 110dB, ba giai điệu âm thanh, tự khởi động lại báo động
- Dùng cảm biến chuyển rung & dual shock (chấn động kép).
- Về Thân khóa: kích thước 97(H) x 96(W) x 36(D) mm, làm từ hợp kim kẽm:
Chống ăn mòn, kháng thời tiết, môi trường muối.. Chống khoan, không trầy xước.
- Còng Khóa: đường kính 10mm, cứng không gỉ, chống cắt, đôi bên rời còng.
- Nguồn điện: sử dụng 06 chiếc pin nút và kèm theo dự phòng thêm 06 chiếc pin.
- Thời gian sử dụng pin là 12 tháng.
- Phím khóa: được thiết kế bảo mật cao.
Bảo hành: 12 Tháng

KHÓA CHỐNG TRỘM KINBAR K108A

Giá: 265.000 VND

- Ổ khóa chống trộm KINBAR - K103B
- Khóa chống trộm dùng cho Gia đình, văn phòng, nhà trọ, xe máy...
- Âm thanh báo động: 110dB, ba giai điệu âm thanh, tự khởi động lại báo động
- Dùng cảm biến chuyển rung & dual shock (chấn động kép).
- Về Thân khóa: kích thước 97(H) x 91(W) x 33(D) mm, làm từ hợp kim nhôm:
Chống ăn mòn, kháng thời tiết, môi trường muối.. Chống khoan, không trầy xước.
- Còng Khóa: đường kính 10mm, cứng không gỉ, chống cắt, đôi bên rời còng.
- Nguồn điện: sử dụng 06 chiếc pin nút và kèm theo dự phòng thêm 06 chiếc pin.
- Thời gian sử dụng pin là 12 tháng.
Bảo hành: 12 Tháng

KHÓA CHỐNG TRỘM KINBAR K103B

Giá: Vui lòng gọi...

- Ổ khóa chống trộm KINBAR - K103B (Còng cao)
- Khóa chống trộm dùng cho Gia đình, văn phòng, nhà trọ, xe máy...
- Âm thanh báo động: 110dB, ba giai điệu âm thanh, tự khởi động lại báo động
- Dùng cảm biến chuyển rung & dual shock (chấn động kép).
- Về Thân khóa: kích thước 97(H) x 96(W) x 36(D) mm, làm từ hợp kim nhôm:
Chống ăn mòn, kháng thời tiết, môi trường muối.. Chống khoan, không trầy xước.
- Còng Khóa: đường kính 10mm, cứng không gỉ, chống cắt, đôi bên rời còng.
- Nguồn điện: sử dụng 06 chiếc pin nút và kèm theo dự phòng thêm 06 chiếc pin.
- Thời gian sử dụng pin là 12 tháng.
Bảo hành: 12 Tháng

KHÓA CHỐNG TRỘM KINBAR K101CH

Giá: Vui lòng gọi...

- Ổ khóa chống trộm KINBAR - K101A
- Khóa chống trộm dùng cho Gia đình, văn phòng, nhà trọ, xe máy...
- Âm thanh báo động: 110dB, ba giai điệu âm thanh, tự khởi động lại báo động
- Dùng cảm biến chuyển rung & dual shock (chấn động kép).
- Về Thân khóa: kích thước 97(H) x 91(W) x 33(D) mm, làm từ hợp kim nhôm:
Chống ăn mòn, kháng thời tiết, môi trường muối.. Chống khoan, không trầy xước.
- Còng Khóa: đường kính 10mm, cứng không gỉ, chống cắt, đôi bên rời còng.
- Nguồn điện: sử dụng 06 chiếc pin nút và kèm theo dự phòng thêm 06 chiếc pin.
- Thời gian sử dụng pin là 12 tháng.
Bảo hành: 12 Tháng

KHÓA CHỐNG TRỘM KINBAR K101A

Giá: 310.000 VND

- Ổ khóa chống trộm KINBAR - K101C
- Khóa chống trộm dùng cho Gia đình, văn phòng, nhà trọ, xe máy...
- Âm thanh báo động: 110dB, ba giai điệu âm thanh, tự khởi động lại báo động
- Dùng cảm biến chuyển rung & dual shock (chấn động kép).
- Về Thân khóa: kích thước 97(H) x 96(W) x 36(D) mm, làm từ hợp kim nhôm:
Chống ăn mòn, kháng thời tiết, môi trường muối.. Chống khoan, không trầy xước.
- Còng Khóa: đường kính 10mm, cứng không gỉ, chống cắt, đôi bên rời còng.
- Nguồn điện: sử dụng 06 chiếc pin nút và kèm theo dự phòng thêm 06 chiếc pin.
- Thời gian sử dụng pin là 12 tháng.
Bảo hành: 12 Tháng

KHÓA CHỐNG TRỘM KINBAR K101C

Giá: 320.000 VND

- Âm thanh báo động: 110dB, ba giai điệu âm thanh, tự khởi động lại báo động
- Dùng cảm biến chuyển rung & dual shock (chấn động kép).
- Về Thân khóa: kích thước 97(H) x 96(W) x 36(D) mm, làm từ hợp kim kẽm:
Chống ăn mòn, kháng thời tiết, môi trường muối.. Chống khoan, không trầy xước.
- Còng Khóa: đường kính 10mm, cứng không gỉ, chống cắt, đôi bên rời còng.
- Nguồn điện: sử dụng 06 chiếc pin nút và kèm theo dự phòng thêm 06 chiếc pin.
- Thời gian sử dụng pin là 12 tháng.
- Phím khóa: được thiết kế bảo mật cao.
Bảo hành: 12 Tháng

Ổ ĐĨA BÁO ĐỘNG KINBAR K808C

Giá: 336.000 VND

- Ổ khóa chống trộm KINBAR - K101AH (Còng cao)
- Khóa chống trộm dùng cho Gia đình, văn phòng, nhà trọ, xe máy...
- Âm thanh báo động: 110dB, ba giai điệu âm thanh, tự khởi động lại báo động
- Dùng cảm biến chuyển rung & dual shock (chấn động kép).
- Về Thân khóa: kích thước 97(H) x 96(W) x 36(D)mm, làm từ hợp kim nhôm:
Chống ăn mòn, kháng thời tiết, môi trường muối.. Chống khoan, không trầy xước.
- Còng Khóa: đường kính 10mm, cứng không gỉ, chống cắt, đôi bên rời còng.
- Nguồn điện: sử dụng 06 chiếc pin nút và kèm theo dự phòng thêm 06 chiếc pin.
- Thời gian sử dụng pin là 12 tháng.
Bảo hành: 12 Tháng

KHÓA CHỐNG TRỘM KINBAR K101AH

Giá: Vui lòng gọi...