hỗ trơ

Tìm Kiếm

Kiểm soát vào ra SOYAL

- Bộ kiểm soát trung tâm 20 cửa.
- Bộ nhớ trong quản lý 16.000 thẻ.
- Lưu trữ 30.000 giao dịch khi Off-Line.
- Khả năng kết nối với 20 thiết bị AR-721H/ AR-757H/ AR-727H/ AR-321H/ AR-327H/ AR-725H/ AR- 829E qua RS485
- Chức năng UPS kết nối với mạng TCP/ IP (không bao gồm pin)
- Phần mềm kiểm soát trung tâm
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO ĐA CỬA SOYAL AR-716E-V4

Giá: 13.950.000 VND

- Bộ kiểm soát trung tâm 16 cửa và 2 WG Port
- Bộ nhớ trong quản lý 15.000 thẻ
- Lưu trữ 11.000 giao dịch khi Off-Line.
- Hỗ trợ 63 Time Zone, 64 Auto Open Door Time Zone
- 4 Digital Inputs dùng trong trường hợp mở tất cả cửa khẩn cấp (tín hiệu báo cháy,...)
- Khả năng kết nối với 16 thiết bị dòng H của Soyal AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H qua 2 đường RS485
- Không kết nối với dòng E (AR725E/ AR829E/ AR821EF/ AR821EV/ AR881EF) và AR723H
- Kết nối máy tính: RS485
- Phần mềm kiểm soát trung tâm
- Kích thước: 180 x 231 x 62 mm
- Trọng lượng: 1,840 ± 50 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO ĐA CỬA SOYAL AR-716E

Giá: 10.150.000 VND

- Chuyên nghiệp dành cho máy chấm công - kiểm soát an ninh sử dụng đồng thời Vân tay và Thẻ
- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Bộ nhớ trong quản lý 4500 user vân tay (9000 mẫu vân tay/ 16.000 user thẻ hoặc mã PIN)
- Lưu trữ 32.000 giao dịch khi Off-Line
- Hỗ trợ 63 Time Zone, 04 Auto Open Door Time Zone
- Phần mềm kiểm soát và chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt.
- Hỗ trợ kết nối máy tính: TCP/IP hoặc RS485
- Hỗ trợ kết nối tối đa 4 bộ điều khiển thang máy AR401RO (lên đến 64 tầng): RS485 hoặc TTL
- 1 khóa role ngõ ra.
- Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone.
- Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa
- Đầy đủ các tính năng Time Attendance: Chế độ báo giờ theo Time Zone, chỉnh ca tự động hoặc nhân công
- Kích thước: 151 x 81 x 73 mm
Bảo hành: 12 Tháng

KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO VÀ CHẤM CÔNG SOYAL AR-881EF

Giá: 7.450.000 VND

- Chuyên nghiệp dành cho máy chấm công - kiểm soát an ninh sử dụng đồng thời Vân tay và Thẻ
- Màn hình LCD: 128 X 64 (4 dòng tin nhắn, 16 ký tự/ dòng)
- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Bộ nhớ trong quản lý 4500 user vân tay (9000 mẫu vân tay/ 16.000 user thẻ hoặc mã PIN)
- Lưu trữ 32.000 giao dịch khi Off-Line
- Hỗ trợ 63 Time Zone, 04 Auto Open Door Time Zone
- Phần mềm kiểm soát và chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt.
- Hỗ trợ kết nối máy tính: TCP/ IP hoặc RS485
- Hỗ trợ kết nối tối đa 4 bộ điều khiển thang máy AR401RO (lên đến 64 tầng): RS485 hoặc TTL
- Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa
- Đầy đủ các tính năng Time Attendance: Chế độ báo giờ theo Time Zone, chỉnh ca tự động hoặc nhân công.
- Kích thước: 132 x 144 x 102 mm
Bảo hành: 12 Tháng

KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO VÀ CHẤM CÔNG SOYAL AR-821EF

Giá: 9.790.000 VND

- Thiết kế mới tinh xảo, bàn phím cảm ứng, vỏ hợp kim chắc chắn và sang trọng
- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Khả năng chống nước, lắp đặt ngoài trời IP56, sử dụng với bàn phím chức năng rời
- Bộ nhớ trong quản lý 3.000 user (M4/ M8) hoặc 65.000 user (M6).
- Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ
- Hỗ trợ 16 Time Zone, 2 Auto Open Door Time Zone.
- Điều khiển phân tầng thang máy khi kết hợp với AR-401RO
- Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.
- Lưu trữ 1.500 giao dịch khi Off-Line (M4/ M8)
- Phần mềm kiểm soát Anh/Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/ RS232/ Ethernet - RS485)
- Khả năng kết nối với 127 thiết bị trên một đường RS485
- Khả năng kết nối tối đa 2 bộ điều khiển thang máy AR-401RO (lên đến 32 tầng): thông qua TTL
- Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone
- Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa
- Có thể áp dụng cho hệ thống chấm công nhỏ
- Kích thước: 154 x 51 x 21 mm
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO SOYAL AR-331HS

Giá: 2.660.000 VND

- Thiết kế mới tinh xảo, bàn phím cảm ứng, vỏ hợp kim chắc chắn và sang trọng
- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Khả năng chống nước, lắp đặt ngoài trời IP56
- Bộ nhớ trong quản lý 3.000 user (M4/ M8) hoặc 65.000 user (M6).
- Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ
- Hỗ trợ 16 Time Zone, 2 Auto Open Door Time Zone.
- Điều khiển phân tầng thang máy khi kết hợp với AR-401RO
- Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.
- Lưu trữ 1.500 giao dịch khi Off-Line (M4/ M8)
- Phần mềm kiểm soát Anh/ Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/ RS232/ Ethernet - RS485)
- Khả năng kết nối với 127 thiết bị trên một đường RS485
- Khả năng kết nối tối đa 2 bộ điều khiển thang máy AR-401RO (lên đến 32 tầng): thông qua TTL
- Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone
- Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa
- Có thể áp dụng cho hệ thống chấm công nhỏ
- Kích thước: 154 x 51 x 21 mm
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO SOYAL AR-331H

Giá: 3.090.000 VND

- Thiết kế mới tinh xảo, bàn phím cảm ứng, vỏ hợp kim chắc chắn và sang trọng
- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Khả năng chống nước, lắp đặt ngoài trời IP56
- Bộ nhớ trong quản lý 1024 user (M4/ M8) hoặc 65.000 user (M6).
- Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ
- Hỗ trợ 16 Time Zone, 2 Auto Open Door Time Zone.
- Điều khiển phân tầng thang máy khi kết hợp với AR-401RO
- Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.
- Lưu trữ 1200 giao dịch khi Off-Line (M4/M8)
- Phần mềm kiểm soát Anh/ Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/ RS232/ Ethernet - RS485)
- Khả năng kết nối với 127 thiết bị trên một đường RS485
- Khả năng kết nối tối đa 2 bộ kiểm soát thang máy AR-401RO (lên đến 32 tầng): thông qua TTL
- Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa
- Có thể áp dụng cho hệ thống chấm công nhỏ
- Kích thước: 114 x 78 x 28 mm
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO SOYAL AR-321H

Giá: 2.790.000 VND

- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Bộ nhớ trong quản lý 1.024 user (M4/ M8) hoặc 65.000 user (M6).
- Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ
- Hỗ trợ 11 Time Zone, 2 Auto Open Door Time Zone.
- Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.
- Lưu trữ 1.200 giao dịch khi Off-Line (M4/ M8)
- Phần mềm kiểm soát Anh/ Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/ RS232/ Ethernet - RS485)
- Khả năng kết nối với 127 thiết bị trên một đường RS485
- Khả năng kết nối tối đa 2 bộ điều khiển thang máy AR-401RO (lên đến 32 tầng): thông qua TTL
- Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone, Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa
- Có thể áp dụng cho hệ thống chấm công nhỏ
- Kích thước: 111 x 77 x 26 mm
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO SOYAL AR-721H

Giá: 2.290.000 VND

- Bộ kiểm soát trung tâm 2 cửa
- Bộ nhớ trong quản lý 3.000 thẻ
- Lưu trữ 1.456 giao dịch khi Off-Line.
- Khả năng kết nối với thiết bị AR-721H/AR-757H/AR-727H/AR-321H/AR-327H/AR-725H/AR- 829E qua RS485
- Kết nối nút mở cửa.
- Phần mềm kiểm soát trung tâm
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO ĐA CỬA SOYAL AR-721E

Giá: 3.150.000 VND

- MIFARE PROGRAMMABLE
- Tần số RF 13,56MHz
- Kết nối PC (networking) hỗ trợ kiểm tra lỗi tự động/ đăng nhập/ hiệu chỉnh/ hồi phục dữ liệu
- Hỗ trợ RS-232/ USB
- Hỗ trợ bộ lập trình mở gia tăng ứng dụng cho các giải pháp thẻ Mifare ( Access/ Membership/ Hotel card/... )
- Cho phép điều khiển qua phần mềm PC
- Dễ dàng kết hợp với phần mềm hiệu chỉnh.
- Công suất tiêu thụ:

THIẾT BỊ LẬP TRÌNH SOYAL AR-737P

Giá: 2.190.000 VND

- Bàn phím cảm ứng độc đáo nhất hiện nay, vỏ hộp nhiều màu (tùy chọn)
- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Khả năng chống nước, lắp đặt ngoài trời IP54
- Bộ nhớ trong quản lý 1,024 user (M4/ M8) hoặc 65.000 user (M6).
- Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ
- Hỗ trợ 11 Time Zone, 2 Auto Open Door Time Zone.
- Điều khiển phân tầng thang máy khi kết hợp với AR-401RO
- Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.
- Lưu trữ 1.200 giao dịch khi Off-Line (M4/ M8)
- Phần mềm kiểm soát Anh/ Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/ RS232/ Ethernet - RS485)
- Khả năng kết nối với 127 thiết bị trên một đường RS485
- Khả năng kết nối tối đa 2 bộ điều khiển thang máy AR-401RO (lên đến 32 tầng): thông qua TTL
- Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone
- Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa
- Có thể áp dụng cho hệ thống chấm công nhỏ
Bảo hành: 12 Tháng

KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO SOYAL AR-725H

Giá: 2.750.000 VND

- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ (M4/ M8), hoặc 65.000 mã PIN (M6), tùy chế độ cài đặt.
- Hỗ trợ 11 Time Zone, 2 Auto Open Door Time Zone.
- Điều khiển phân tầng thang máy khi kết hợp với AR-401RO
- Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.
- Lưu trữ 3000 giao dịch khi Off-Line
- Phần mềm kiểm soát Anh/ Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/ RS232/ Ethernet - RS485)
- Khả năng kết nối với 255 thiết bị trên một đường RS485
- Kích thước: 123 x 88 x 30 mm
- Trọng lượng: 155 ± 10 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO SOYAL AR-757H

Giá: 2.290.000 VND

- Simple Access Controller không bàn phím
- Hoạt động độc lập (stand-alone) sử dụng Master Card
- Bộ nhớ trong quản lý 1.024 thẻ
- Tần số 125KHz
- Không kết nối máy tính, đăng ký thẻ qua Master Card
- Nhỏ, gọn phù hợp lắp đặt văn phòng và thang máy
- Kích thước: 81 x 43 x 18 mm
- Trọng lượng: 40 ± 5 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO SOYAL AR-723H

Giá: 2.050.000 VND

- Sử dụng với AR-881EF và AR-331HS
Bảo hành: 12 Tháng

BÀN PHÍM CHỨC NĂNG RỜI SOYAL AR-WG KEYBOARD

Giá: 370.000 VND

- Loại Mini, không bàn phím
- Tần số RF: 125KHz; 50mA
- Tầm đọc tối đa 3 đến 8 cm
- Hỗ trợ WG 26/ 34, ABA-II, ASYNC, OMRON
- Kết nối được với tất cả các Access Control System
- Kích thước: 81 x 43 x 18 mm
- Trọng lượng: 40 ± 5 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

THIẾT BỊ ĐỌC PHỤ TRONG HAY NGOÀI CỬA SOYAL AR-721U

Giá: 1.090.000 VND

- Phù hợp kiểm soát/ chấm công cho các Nhà máy lớn
- Màn hình LCD: 128 x 64 (4 dòng tin nhắn, 16 ký tự/ dòng)
- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Bộ nhớ trong quản lý 16.000 user thẻ hoặc mã PIN
- Lưu trữ 32.000 giao dịch khi Off-Line
- Phần mềm kiểm soát và chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt.
- Hỗ trợ kết nối máy tính: TCP/IP hoặc RS485
- Hỗ trợ kết nối tối đa 4 bộ điều khiển thang máy AR401RO (lên đến 64 tầng): RS485 hoặc TTL
- Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa
- Đầy đủ các tính năng Time Attendance: Chế độ báo giờ theo Time Zone, chỉnh ca tự động hoặc nhân công
- Kích thước: 128 x 96 x 35 mm
Bảo hành: 12 Tháng

KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO SOYAL AR-829E

Giá: 6.450.000 VND

- Thiết kế mới tinh xảo, bàn phím cảm ứng, vỏ hợp kim chắc chắn - sang trọng
- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Khả năng chống nước, lắp đặt ngoài trời IP54
- Bộ nhớ trong quản lý 1.024 user (M4/ M8) hoặc 65.000 user (M6).
- Hỗ trợ mở cửa bằng mã PIN hoặc Thẻ
- Hỗ trợ 16 Time Zone, 2 Auto Open Door Time Zone.
- Điều khiển phân tầng thang máy khi kết hợp với AR-401RO
- Các chế độ báo động khi quên đóng cửa, cửa bị mở mà không quét thẻ.
- Lưu trữ 1.500 giao dịch khi Off-Line (M4/ M8)
- Phần mềm kiểm soát Anh/ Việt (khi kết nối máy tính cần thêm Convertor USB/ RS232/ Ethernet - RS485)
- Khả năng kết nối với 127 thiết bị trên một đường RS485
Bảo hành: 12 Tháng

KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO SOYAL AR-327H

Giá: 3.390.000 VND

- Bàn phím cảm ứng độc đáo nhất hiện nay, vỏ hộp nhiều màu (tùy chọn) và TCP/ IP built-in kết nối qua LAN/ WAN
- Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)
- Khả năng chống nước, lắp đặt ngoài trời IP54
- Bộ nhớ trong quản lý 16.000 user (M4/ M8) thẻ hoặc 65.000 mã PIN (M6)
- Lưu trữ 32.000 giao dịch khi Off-Line
- Phần mềm kiểm soát và chấm công chuyên nghiệp Tiếng Việt.
- Hỗ trợ kết nối máy tính: TCP/ IP hoặc RS485
- Hỗ trợ kết nối tối đa 4 bộ điều khiển thang máy AR401RO (lên đến 64 tầng): RS485 hoặc TTL
- Đầy đủ các tính năng Access Control: Tự động mở cửa theo Time Zone
- Báo động khi cửa bị phá hoặc quên đóng cửa
- Có thể áp dụng cho hệ thống chấm công nhỏ
- Trọng lượng: 140 ± 10 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO SOYAL AR-725E

Giá: 3.350.000 VND

- 16 Relay output module
- Hỗ trợ giao tiếp điều khiển các relay thông qua phần mềm
- Kết nối RS485, có đầy đủ giao thức giao tiếp
- Dùng trong các hệ thống điều khiển tự động
- Bộ điều khiển phân tầng thang máy khi kết hợp với các stand-alone của Soyal
- Công suất tiêu thụ: 12 W
- Kích thước: 97 x 44 x 180 mm
- Trọng lượng: 600 ± 50 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THANG MÁY SOYAL AR-401RO16

Giá: 4.490.000 VND

- Thiết kế mới tinh xảo, vỏ hộp nhiều màu (tùy chọn)
- Tần số 125KHz: Tầm đọc tối đa 10 đến 15 cm
- Khả năng chống nước: IP54/ IP65
- Kết nối được với tất cả các Access Control System
- Kích thước: 79 x 110 x 26 mm
- Trọng lượng: 350 ± 10 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

THIẾT BỊ ĐỌC THẺ GẦN SOYAL AR-725U

Giá: 1.350.000 VND

- Loại không bàn phím
- Tần số RF 125KHz: Tầm đọc 12 đến 20 cm
- Tần số RF 13,56MHz: Tầm đọc 3 đến 8 cm
- Kết nối được với tất cả các Access Control System
- Kích thước: 113 x 71 x 36 mm
- Trọng lượng: 80 ± 10 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

THIẾT BỊ ĐỌC THẺ SOYAL AR-737U

Giá: 1.240.000 VND

- Thiết bị đọc thẻ.
- Tần số RF 125KHz: tầm đọc 33 đến 60 cm tùy theo loại thẻ và môi trường
- Hỗ trợ WG 26/ 34, ABA-II, ASYNC, OMRON
- Kết nối được với tất cả các Access Control System
- Kích thước: 228 x 228 x 38 mm
- Trọng lượng: 1,000 ± 50 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

THIẾT BỊ ĐỌC THẺ GẦN SOYAL AR-661U

Giá: 5.450.000 VND

- Ethernet Convertor TCP/IP - No.of Ports: RS-232 /422/RS-485 * 1 Port
- Port: RJ-45 Connector
- Speed: 100 M bps ( Auto Detecting )
- Protocol: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP
- Mode: TCP Server/TCPIP Client /UDP Client
- Setup: HTTP Browser Setup (IE & Netscape), RS-232 Console
- Security: Setup Password & Connecting Password
- Protection: Built-in 1.5KV Magnetic Isolation
Bảo hành: 12 Tháng

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU AR-727CM

Giá: 2.060.000 VND

- USB/485 CONVERTOR - Surge Protection: 3KV
- Electrical Isolation: 2500VRMS
- Baud Rate: 2400bps ~ 57600bps
Bảo hành: 12 Tháng

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU AR-321CM

Giá: 890.000 VND

- Độ dày cửa: 35 ~ 45 mm
- Nguồn điện: 6V DC
- Tuổi thọ của pin: 1 năm (mỗi ngày hoạt động 6 lần)
- Mở khóa: Smart Card, Mechanical Key
- Cửa tay cầm: RH/ THR/ LH/ LHR (tùy chọn)
- Tần số: Mifare 13,56MHz (ISO 14443A)
- Thời gian đáp ứng: < 1,5s
- Trọng lượng: 3,5kg
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KHÓA KHÁCH SẠN THẺ MIFARE SOYAL AR-323D

Giá: 7.050.000 VND

- 2 Scan Channel Processor Module
- Bộ lập trình có điều kiện khi kết nối với AR-401DI/ RO
- Lưu trữ các sự kiện theo thời gian
- Giao tiếp máy tính qua RS485, có đầy đủ giao thức lập trình kèm theo
- Ứng dụng trong điều khiển tự động, điều khiển giám sát cửa thoát hiểm
- Công suất tiêu thụ: 1W
- Kích thước: 97 x 44 x 180 mm
- Trọng lượng: 600 ± 50 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THANG MÁY SOYAL AR-401E

Giá: 9.450.000 VND

- 16-Channel Digital Input Module
- Hỗ trợ giao tiếp nhận tín hiệu ON/ OFF từ phần mềm
- Kết nối RS485, có đầy đủ protocol giao tiếp
- Dùng trong các hệ thống điều khiển tự động
- Công suất tiêu thụ: 1 W
- Kích thước: 97 x 44 x 180 mm
- Trọng lượng: 600 ± 50 (g)
Bảo hành: 12 Tháng

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT THANG MÁY SOYAL AR-401DI16

Giá: 4.490.000 VND