hỗ trơ

Tìm Kiếm

Máy Kinh Vĩ Điện Tử

Mã sản phẩm: ETH
Tình trạng:
Bảo hành: 2 Năm
Xuất sứ: PENTAX – Nhật Bản

PENTAX ETH502

Giá: 29.000.000 VND

Mã sản phẩm: DT02
Tình trạng:
Bảo hành: 01 Năm
Xuất sứ: : SOUTH – TRUNG QUỐC

SOUTH-DT02/05

Giá: 16.000.000 VND

ã sản phẩm: ET02
Tình trạng:
Bảo hành: 06 tháng
Xuất sứ: SUNDING– TRUNG QUỐC

SUNDING ET-02

Giá: 14.000.000 VNDMã sản phẩm: DT205C
Tình trạng:
Bảo hành: 03 Tháng
Xuất sứ: FOIF – TRUNG QUỐC

FOIF-DT205C

Giá: 12.500.000 VND

Mã sản phẩm: ADA DIGITEO 10
Tình trạng:
Xuất sứ: ADA

ADA DIGITEO 10

Giá: 14.000.000 VND

Mã sản phẩm: VEGA-TEO20B
Tình trạng:
Xuất sứ: VEGA-TEO20B

VEGA-TEO20B

Giá: 12.500.000 VND

Mã sản phẩm: DT205C
Tình trạng:
Bảo hành: 06 Tháng
Xuất sứ: FOIF – TRUNG QUỐC

FOIF-DT205C

Giá: 9.000.000 VND

Mã sản phẩm: DT02/05
Tình trạng:
Bảo hành: 01 Năm
Xuất sứ: KOLIDA – TRUNG QUỐC

KOLIDA DT02/05

Giá: 14.500.000 VND

Mã sản phẩm: DT
Tình trạng:
Bảo hành: 2 Năm
Xuất sứ: SOKKIA– Nhật Bản

SOKKIA DT940

Giá: 32.000.000 VND

Mã sản phẩm: DT209
Tình trạng:
Bảo hành: 2 Năm
Xuất sứ: TOPCON– Nhật Bản

TOPCON DT209

Giá: 33.000.000 VND

Kiểu máy : DT520/510
Màu máy : Xanh
Hãng sản xuất: Sokkia
Độ chính xác : 5
Trọng lượng : 9.5 kg
Xuất xứ: Sokkia
Sử dụng : Mới 100%
Bảo Hành : 02 Năm

SOKKIA DT510/520

Giá: 25.000.000 VND

Kiểu máy : NE 100/101/102
Màu máy : Xanh
Hãng sản xuất: Nikon
Độ chính xác : 5
Trọng lượng : 10 kg
Xuất xứ: Nikon
Sử dụng : Mới 100%
Bảo Hành : 02 Năm
Giá bán: 38.000.000

NIKON NE100/101/102

Giá: 35.000.000 VND