hỗ trơ

Tìm Kiếm

Máy Toàn Đạc Điện Từ

Mã sản phẩm: 235N
Tình trạng:
Bảo hành: 06 tháng
*Máy đã qua sử dụng | *Chưa bao gồm phụ kiện
Xuất sứ: Topcon – Nhật Bản

TOPCON GTS - 235N

Giá: 65.000.000 VND

Mã sản phẩm: 239N
Tình trạng:
Bảo hành: 06 tháng
*Máy đã qua sử dụng | *Chưa bao gồm phụ kiện
Xuất sứ: Topcon – Nhật Bản

TOPCON GTS - 102N

Giá: 62.900.000 VND

Mã sản phẩm: TKS 202
Tình trạng:
Bảo hành: 06 tháng
*Máy đã qua sử dụng | *Chưa bao gồm phụ kiện
Xuất sứ: GOWIN – Nhật Bản

GOWIN TKS 202

Giá: 45.500.000 VND

Mã sản phẩm: SET 610
Tình trạng:
Xuất sứ: Sokkia – Nhật Bản

SOKKIA SET 610

Giá: 63.000.000 VND

Mã sản phẩm: SET 500s
Tình trạng:
Xuất sứ: Sokkia – Nhật Bản

SOKKIA SET 500s

Giá: 75.000.000 VND

Mã sản phẩm: SET 500s
Tình trạng:
Bảo hành: 2 năm
Xuất sứ: Sokkia – Nhật Bản

SOKKIA SET 500s

Giá: 72.000.000 VND

ã sản phẩm: NET 2000
Tình trạng:
Bảo hành: 2 Năm
Xuất sứ: Sokkia – Nhật Bản

SOKKIA NET 2000

Giá: 35.000.000 VND

Mã sản phẩm: 322NX
Tình trạng:
Bảo hành: 2 Năm
Xuất sứ: PENTAX – Nhật Bản

PENTAX322NX

Giá: 85.000.000 VND

Mã sản phẩm: 600S
Tình trạng:
Xuất sứ: SOKKIA – Nhật Bản

SOKKIA SET 600S

Giá: 55.000.000 VND

Mã sản phẩm: DTM 350
Tình trạng:
Bảo hành: 12 tháng
Xuất sứ: Chính hãng

NIKON DTM 350

Giá: 52.000.000 VND

Mã sản phẩm: TS06
Tình trạng:
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất sứ: Chính hãng

NIKON DTM522

Giá: 75.000.000 VND

Mã sản phẩm: TC805
Tình trạng:
Bảo hành: 12 tháng
Xuất sứ: Leica – Thụy Sỹ

LEICA TC805

Giá: 102.000.000 VND

Mã sản phẩm: 255N
Tình trạng:
Bảo hành: 12 tháng
Xuất sứ: TOPCON - NHẬT BẢN
Giá thị trường: 79.500.000 VNĐ

TOPCON GTS 255N

Giá: 79.500.000 VND

Mã sản phẩm: ES105
Tình trạng:
Bảo hành: 12 tháng
Xuất sứ: TOPCON - NHẬT BẢN
Giá thị trường: 65.000.000 VNĐ

TOPCON GTS 225

Giá: 65.000.000 VND

Mã sản phẩm: 322
Tình trạng:
Bảo hành: 12 tháng
Xuất sứ: NIKON - NHẬT BẢN

NIKON DTM-322

Giá: 86.500.000 VND

LEICA TC307
Mã sản phẩm: TC307


Hãng sản xuất : LEICA - THỤY SỸ


Độ chính xác đo gó : 5”

LEICA TC307

Giá: 65.000.000 VND

LEICA TC 407

Giá: 85.000.000 VND