hỗ trơ

Tìm Kiếm

Ổ Cứng ( HDD )

Ổ cứng 250 Gb lưu trữ liên tục
Bảo hành: 12 tháng

HDD 250 GB WD (BLUE)

Giá: 1.150.000 VND

Ổ cứng 1 Tb lưu trữ liên tục
Bảo hành: 12 tháng

HDD 1000 GB WD (BLUE)

Giá: 1.500.000 VND

Ổ cứng 500 Gb lưu trữ liên tục
Bảo hành: 12 tháng

HDD 500 GB WD (BLUE)

Giá: 1.250.000 VND

Ổ cứng 2 Tb lưu trữ liên tục
Bảo hành: 12 tháng

HDD 2000 GB WD (BLUE)

Giá: 2.200.000 VND