hỗ trơ

Tìm Kiếm

Ống Kính Camera

Ống kính tiêu cự cố định
- Tiêu cự: 4mm ~ 16mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.2, góc quan sát: 780 ~ 200
Bảo hành: 06 tháng

ỐNG KÍNH CAMERA AB-04

Giá mới: 80.000 VND

Giá cũ: 90.000 VND

Ống kính đa tiêu cự
- Tiêu cự: 3.5mm ~ 8mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 95.45 ~ 44.6
Bảo hành: 06 tháng

ỐNG KÍNH CAMERA AC-3508 3.5~8mm

Giá mới: 220.000 VND

Giá cũ: 240.000 VND

Ống kính đa tiêu cự
- Tiêu cự: 6mm ~ 15mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 540 ~ 230
Bảo hành: 06 tháng

ỐNG KÍNH CAMERA AC-0615 6~15mm

Giá mới: 270.000 VND

Giá cũ: 290.000 VND

Ống kính tự động cân chỉnh ánh sáng khi cường độ ánh sáng bên ngoài thay đổi (Auto Iris Video Driver Lens)
- Tiêu cự: 3.5mm ~ 8mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 95.450 ~ 44.60
Bảo hành: 06 tháng

ỐNG KÍNH CAMERA AI-3508A 3.5~8mm loại tốt

Giá mới: 360.000 VND

Giá cũ: 380.000 VND

Ống kính tự động cân chỉnh ánh sáng khi cường độ ánh sáng bên ngoài thay đổi (Auto Iris Video Driver Lens)
- Tiêu cự: 3.5mm ~ 8mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 95.450 ~ 44.60
Bảo hành: 06 tháng

ỐNG KÍNH CAMERA AI-3508B 3.5~8mm

Giá mới: 270 VND

Giá cũ: 290.000 VND

Ống kính tự động cân chỉnh ánh sáng khi cường độ ánh sáng bên ngoài thay đổi (Auto Iris Video Driver Lens)
- Tiêu cự: 6mm ~ 15mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 540 ~ 230
Bảo hành: 06 tháng

ỐNG KÍNH CAMERA AI-0615 6~15mm

Giá mới: 390.000 VND

Giá cũ: 410.000 VND

Ống kính tự động cân chỉnh ánh sáng khi cường độ ánh sáng bên ngoài thay đổi (Auto Iris Video Driver Lens)
- Tiêu cự: 6mm ~ 60mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.4, góc quan sát: 540 ~ 40
Bảo hành: 06 tháng

ỐNG KÍNH CAMERA AI-0660 6~60mm

Giá mới: 640.000 VND

Giá cũ: 680.000 VND

Ống kính tiêu cự cố định
- Tiêu cự: 4mm ~ 16mm, khổ hình: 1/3”, khẩu độ F1.2, góc quan sát: 780 ~ 200
Bảo hành: 06 tháng

ỐNG KÍNH CAMERA AB-06

Giá mới: 80.000 VND

Giá cũ: 90.000 VND