hỗ trơ

Tìm Kiếm

Tổng Đài Analog

- Card 16 máy nhánh Analoge.
- Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến ).
- Dùng cho tổng đài KX-TDA 100D ( V7.0 ).
- Hàng chính hãng Panasonic.
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA1176

Giá: Vui lòng gọi...

- KX-TDA0190
- Card option 3 khe cắm (chiếm 1 khe trên tổng đài)
- Phải dùng kết hợp với các dòng card KX-TDA0191 KX-TDA0192, KX-TDA0194
- Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100
- Tổng đài panasonic KX-TDA200
- Tổng đài panasonic KX-TDA600
- Tổng đài nội bộ KX-TDE100
- Tổng đài nội bộ KX-TDE200 và KX-TDE600.
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0190

Giá: Vui lòng gọi...

Card KX-TDA0170
- Card 8 máy nhánh hỗn hợp (Hybrid)
- Thuê bao có thể dùng cho máy điện thoại kỹ thuật số (Digital)
- Thuê bao có thể dùng cho máy điện thoại Thường (Analog)
- Sử dụng chung cho dòng tổng đài
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀIi PANASONIC KX-TDA0170

Giá: Vui lòng gọi...

- KX-TDA0191:
- Card trả lời tự động 4 kênh gọi vào đồng thời (cho phép trả lời đồng thời 4 cuộc gọi)
- Phải dùng kết hợp với các dòng card KX-TDA0190
- Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA100, tổng đài panasonic KX-TDA200
- Tổng đài panasonic KX-TDA600, tổng đài nội bộ KX-TDE100
- Tổng đài nội bộ KX-TDE200 và KX-TDE600.
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA0191

Giá: Vui lòng gọi...

- KX-TDA0103: Card nguồn của tổng đài TDA/TDE600 và khung phụ TDA/TDE620
- KX-TDA6110: Card kết nối khung mở rộng tổng đài KX-TDA/TDE600 (khung phụ TDA/TDE620 đầu tiên).
- KX-TDA6111: Card kết nối khung mởi rộng tổng đài KX-TDA/TDE600 (khung phụ TDA/TDE620 thứ hai và thứ ba).
- KX-TDA6181: Card 16 trung kế cho Tổng đài KX-TDA/TDE600.
- KX-TDA0170: Card 8 máy nhánh hỗn hợp, dùng được cho điện thoại Digital và Analog.
- KX-TDA6174: Card nâng cấp 16 nhánh thường Analog. Dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 600 (V5.0).
- KX-TDA6178: Card nâng cấp 24 nhánh thường Analog – Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến ) . Dùng cho tổng đài KX-TDA 600 (V5.0).
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6110

Giá: Vui lòng gọi...

- Card hiển thị số gọi đến cho cả 2 hệ DTMF & FSK
- Hiển thị số gọi đến cho cả máy điện thoại viên và máy điện thoại thường có chức hiển thị số gọi đến.
- Mỗi card chỉ hiển thỉ 03 lines trung kế.
- Tổng đài cho phép gắn tối đa 03 card để cho phép hiển thị 08 lines trung kế
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TE82494

Giá: Vui lòng gọi...

Card KX-TDA6178
- Card nâng cấp 24 nhánh thường Analoge.
- Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến ).
- Dùng cho tổng đài KX-TDA 600 (V5.0).
- Hàng chính hãng Panasonic.
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6178

Giá: Vui lòng gọi...

Card nâng cấp 2 trung kế và 8 máy nhánh dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES 824
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TE82480

Giá: Vui lòng gọi...

KX-TDA6111
- Card kết nối khung phụ tổng đài panasonic,
- Dùng cho tổng đài panasonic KX-TDA600 và KX-TDE600
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6111

Giá: Vui lòng gọi...

Product :
- The KX-TDA 6181 card is for the connection of 16 analogue lines (PSTN) to the KX-TDA600 phone system
Feature :
- Compatible with KX-TDE600 and KX-TDA600 Panasonic Phone Systems
- 16-Port Loop Start Co Trunk Card (ELCOT16)
- 16 Ports per Card
- 4 Port w/ Power Failure Transfer
- 1 Card Requires 1 Free Slot
- Supports Up to two Optional (KX-TDA0193) 8 Port Caller ID Card
- Can be Mounted to Support Caller ID
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6181

Giá: Vui lòng gọi...

Card KX-TDA1178
- Card 24 máy nhánh Analoge.
- Có hỗ trợ CID ( hiển thị số gọi đến ).
- Dùng cho tổng đài KX-TDA 100D ( V7.0 ).
- Hàng chính hãng Panasonic.
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA1178

Giá: Vui lòng gọi...

Card nâng câp 08 Trung kế cho tổng đài IKE-816DK:
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI 08 CO-816DK

Giá: Vui lòng gọi...

Card nâng câp 08 Trung kế cho tổng đài IKE-816BC:
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI 08 CO-816BC

Giá: Vui lòng gọi...

Card mở rộng 2 trung kế
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI 02 CO-416 HC

Giá: Vui lòng gọi...

Card KX-TDA6174
- Card nâng cấp 16 nhánh thường Analoge.
- Dùng cho tổng đài KX-TDA/TDE 600 (V5.0).
- Hàng chính hãng Panasonic.
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA6174

Giá: Vui lòng gọi...

Panasonic KX-TE82491 :
- Card nâng cấp thêm 2 kênh Disa dùng cho tổng đài KX-TES824.
- Thời gian ghi âm lời chào Disa tối đa là 180 giây.
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TE 82491

Giá: Vui lòng gọi...

Card mở rộng 4 máy nhánh cho tổng đài 416 HC
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI IKE 04 EXT-416 HC

Giá: Vui lòng gọi...

Card nâng câp 08 Máy nhánh cho tổng đài IKE-816BC:
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI 08 EXT-816BC

Giá: Vui lòng gọi...

Card nâng cấp thêm 08 máy nhánh (8 số nội bộ) cho tổng đài IKE 832VK
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI 08 EXT-832VK

Giá: Vui lòng gọi...

Card nâng cấp thêm 08 máy nhánh (8 số nội bộ) cho tổng đài IKE 816DK.
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI 08 EXT-816DK

Giá: Vui lòng gọi...

Card nâng cấp thêm 08 máy nhánh (8 số nội bộ) cho tổng đài IKE 832VK
Bảo hành: 12 tháng

CARD TỔNG ĐÀI 08 CO-832VK

Giá: Vui lòng gọi...