hỗ trơ

Tìm Kiếm

Tổng đài PANASONIC

- Hỗ trợ hiển thị số gọi đến (phải đăng ký line bưu điện hiển thị số trước)
- Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số = 128 máy nhánh
- Có 7 khe trống cắm các loại card
- Card 8 trung kế KX-TDA1180
- Card nâng cấp 8 trung kế KX-TDA1186 (gắn chồng card 1180)
- Card nâng cấp 16 máy nhánh KX-TDA1176 (rất ít khi sử dụng)
- Card nâng cấp 24 máy nhánh KX-TDA1178. Khi sử dụng tổng đài KX-TDA100DBP Qúy Khách nên sử dụng loại card này.Vì nếu sử dụng card 1176 (16 máy nhánh) sẽ chiếm mất 1 khe thay vì sử dụng card 1178 (24 máy nhánh) . Tổng đài chỉ có 7 khe để cắm card nâng cấp
- Chức năng disa (trả lời tự động) phải mua thêm Khung card disa KX-TDA0190 & Card disa 4 kênh KX-TDA0191. Đây là card DISA chuyên dụng sử dụng cho tổng đài Panasonic dòng KX-TDA100DBP.
- Chức năng Voip gọi miễn phí giữa 2 chi nhánh với nhau. Phải mua thêm card Voip và có đường truyền mạng ip tĩnh cắm vào tổng đài
- Cúp điện không dung được phải mua thêm nguồn dự phòng
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 32 TRUNG KẾ - 120 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

- Nâng cấp tối đa 8 trung kế 24 máy nhánh
- Card nâng cấp 8 máy nhánh KX-TE82474
- Card nâng cấp 2 trung kế 8 máy nhanh KX-TE82480
- Card nâng cấp 3 trung kế 8 máy nhánh KX-TE82483
- Quản lý, giám sát, lập trình bằng máy điện thoại KX-T7730 (điện thoại số chuyên dung để quản lý lập trình cho tổng đài KX-TES824
- Tích hợp sẵn 1 kênh disa (trả lời tự động) gọi vào nghe câu chào
- Có thể gắn thêm card disa nâng cấp 2 kênh: KX-TE82491
- Hiển thị số nội bộ khi sử dụng máy chủ lập trình KX-T7730
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TES824 - 8 TRUNG KẾ - 24 MÁY NHÁNH

Giá mới: 98.060.000 VND

Giá cũ: 10.060.000 VND

- Khung chính hỗ trợ 04 port Digital để gắn máy lập trình & bàn giám sát máy nhánh. 04 Port này có thể kết nối được 8 máy nhánh nhưng phải dùng điện thoại số Panasonic như KX-T7665…
- Hỗ trợ hiển thị số gọi đến (phải đăng ký line bưu điện hiển thị số trước)
- Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số = 128 máy nhánh
- Có 7 khe trống cắm các loại card
- Card 8 trung kế KX-TDA1180
- Card nâng cấp 8 trung kế KX-TDA1186 (gắn chồng card 1180)
- Card nâng cấp 16 máy nhánh KX-TDA1176 (rất ít khi sử dụng)
- Card nâng cấp 24 máy nhánh KX-TDA1178. Khi sử dụng tổng đài KX-TDA100DBP Qúy Khách nên sử dụng loại card này.
- Vì nếu sử dụng card 1176 (16 máy nhánh) sẽ chiếm mất 1 khe thay vì sử dụng card 1178 (24 máy nhánh) . Tổng đài chỉ có 7 khe để cắm card nâng cấp
- Chức năng disa (trả lời tự động) phải mua thêm Khung card disa KX-TDA0190 & Card disa 4 kênh KX-TDA0191.
- Đây là card DISA chuyên dụng sử dụng cho tổng đài Panasonic dòng KX-TDA100DBP.
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 32 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DPB
• Tích hợp sẵn bộ cấp nguồn
• Tích hợp sẵn 4 cổng máy nhánh số
• Card trung kế mới tích hợp sẵn chức năng hiện số
• Card máy nhánh mới 16/24 cổng tích hợp sẵn chức năng hiện số và báo hiệu tin nhắn
• Chức năng VoIP
• Máy nhánh không dây DECT
• Hỗ trợ các giao diện trung kế số T1/E1/BRI/PRI
• Khả năng kết nối mạng tổng đài
• Các chức năng cho Call Center
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 40 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

- Hỗ trợ hiển thị số gọi đến (phải đăng ký line bưu điện hiển thị số trước)
- Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số = 128 máy nhánh
- Có 7 khe trống cắm các loại card
- Card 8 trung kế KX-TDA1180
- Card nâng cấp 8 trung kế KX-TDA1186 (gắn chồng card 1180)
- Card nâng cấp 16 máy nhánh KX-TDA1176 (rất ít khi sử dụng)
- Card nâng cấp 24 máy nhánh KX-TDA1178. Khi sử dụng tổng đài KX-TDA100DBP Qúy Khách nên sử dụng loại card này.Vì nếu sử dụng card 1176 (16 máy nhánh) sẽ chiếm mất 1 khe thay vì sử dụng card 1178 (24 máy nhánh) . Tổng đài chỉ có 7 khe để cắm card nâng cấp
- Chức năng disa (trả lời tự động) phải mua thêm Khung card disa KX-TDA0190 & Card disa 4 kênh KX-TDA0191.
- Đây là card DISA chuyên dụng sử dụng cho tổng đài Panasonic dòng KX-TDA100DBP.
- Chức năng Voip gọi miễn phí giữa 2 chi nhánh với nhau. Phải mua thêm card Voip và có đường truyền mạng ip tĩnh cắm vào tổng đài
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 48 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

Tổng đài Panasonic KX-TDA100D
• Tích hợp sẵn bộ cấp nguồn
• Tích hợp sẵn 4 cổng máy nhánh số
• Card trung kế mới tích hợp sẵn chức năng hiện số
• Card máy nhánh mới 16/24 cổng tích hợp sẵn chức năng hiện số và báo hiệu tin nhắn
• Chức năng VoIP
• Máy nhánh không dây DECT
• Hỗ trợ các giao diện trung kế số T1/E1/BRI/PRI
• Khả năng kết nối mạng tổng đài
• Các chức năng cho Call Center
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 56 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

Tổng đài Panasonic KX-TES824 _ 05 Trung kế-16 Máy nhánh
- Tổng đài dung lượng 05 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp (Bao gồm: Khung chính tổng đài KX-TES824 và card KX-TE82480).
- Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ (1 kênh).
- Chức năng DISA 3 cấp (Lắp thêm card KXTE82491).
- Kết nối với máy tính qua cổng USB và RS-232 để lập trình, quản lý cuộc gọi.
- Tích hợp chức năng lập trình điều khiển từ xa, có thể lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại Bưu điện.
- Hiển thị số gọi đến trên máy điện thoại thường (Lắp thêm card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494).
- Cung cấp dịch vụ voice mail (Lắp thêm card KX-TE82492).
- Kết nối thiêt bị mở cửa và chuông của Doorphone (Lắp thêm card KX-TE82461).
- Khả năng mở rộng đến 8 trung kế 24 máy nhánh.
- Nhận Fax tự động.
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TES824 - 5 TRUNG KẾ - 16 MÁY NHÁNH

Giá mới: 6.880.000 VND

Giá cũ: 7.080.000 VND

Tổng đài Panasonic KX-TES824 _ 06 Trung kế-16 Máy nhánh
- Tổng đài dung lượng 06 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp (Bao gồm: Khung chính tổng đài KX-TES824 và card KX-TE82483).
- Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ (1 kênh).
- Chức năng DISA 3 cấp (Lắp thêm card KXTE82491).
- Kết nối với máy tính qua cổng USB và RS-232 để lập trình, quản lý cuộc gọi.
- Tích hợp chức năng lập trình điều khiển từ xa, có thể lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại Bưu điện.
- Hiển thị số gọi đến trên máy điện thoại thường (Lắp thêm card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494).
- Cung cấp dịch vụ voice mail (Lắp thêm card KX-TE82492).
- Kết nối thiêt bị mở cửa và chuông của Doorphone (Lắp thêm card KX-TE82461).
- Khả năng mở rộng đến 8 trung kế 24 máy nhánh.
- Nhận Fax tự động.
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TES824 - 6 TRUNG KẾ - 16 MÁY NHÁNH

Giá mới: 7.060.000 VND

Giá cũ: 7.260.000 VND

Tổng đài Panasonic KX-TES824 _ 06 Trung kế-24 Máy nhánh
- Tổng đài dung lượng 06 trung kế 24 máy nhánh hỗn hợp (Bao gồm: Khung chính tổng đài KX-TES824, card KX-TE82474 và card KX-TE82483).
- Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ (1 kênh).
- Chức năng DISA 3 cấp (Lắp thêm card KXTE82491).
- Kết nối với máy tính qua cổng USB và RS-232 để lập trình, quản lý cuộc gọi.
- Tích hợp chức năng lập trình điều khiển từ xa, có thể lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại Bưu điện.
- Hiển thị số gọi đến trên máy điện thoại thường (Lắp thêm card KX-TE82493 hoặc KX-TE82494).
- Cung cấp dịch vụ voice mail (Lắp thêm card KX-TE82492).
- Kết nối thiêt bị mở cửa và chuông của Doorphone (Lắp thêm card KX-TE82461).
- Khả năng mở rộng đến 8 trung kế 24 máy nhánh.
- Nhận Fax tự động.
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TES824 - 6 TRUNG KẾ - 24 MÁY NHÁNH

Giá mới: 9.780.000 VND

Giá cũ: 9.980.000 VND

- Khung chính tổng đài với 07 khe cắm card trung kế, card thuê bao và cắm option.
- Card CPU tích hợp sẵn 04 thuê bao Digital
- Tích hợp sắn Card nguồn.
- Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến.
- Mở rộng linh hoạt từ 04 thuê bao ( máy lẻ ) tích hợp lên và 128 thuê bao.
- Liên lạc nội bộ giữa các máy lẻ trong hệ thống không mất phí.
- Khả năng cho phép hoặc không cho phép 1 máy nội bộ gọi liên tỉnh, di động.
- Cho phép giới hạn thời gian cho 1 cuộc gọi.
- Lập trình bằng PC hoặc bằng điện thoại chuyên dụng.
- Tính năng ghi lời giới thiệu và truy cập thẳng vào máy lẻ không qua lễ tân ( Option ).
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 24 MÁY NHÁNH

Giá: 16.102.800 VND

- Hỗ trợ hiển thị số gọi đến (phải đăng ký line bưu điện hiển thị số trước)
- Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số = 128 máy nhánh
- Có 7 khe trống cắm các loại card
- Card 8 trung kế KX-TDA1180
- Card nâng cấp 8 trung kế KX-TDA1186 (gắn chồng card 1180)
- Card nâng cấp 16 máy nhánh KX-TDA1176 (rất ít khi sử dụng)
- Chức năng Voip gọi miễn phí giữa 2 chi nhánh với nhau. Phải mua thêm card Voip và có đường truyền mạng ip tĩnh cắm vào tổng đài
- Cúp điện không dung được phải mua thêm nguồn dự phòng
- Tích hợp đầy đủ chức năng của hệ thống tổng đài như: Khóa di động, liên tỉnh, đổi số nội bộ, cấp password khi gọi ra ngoài
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 112 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

Hệ thống tổng đài IP Panasonic KX-TDA100DPB
- 7 khe cắm card.
- Tích hợp nguồn & 4 cổng thuê bao số
- Tích hợp sẵn 8 trung kế -24 thuê bao
- Mở rộng tối đa lên 120 máy nhánh Analog + 4 máy nhánh Digital.
- Tích hợp tính năng trả lời tự động ( Options)
- Khả năng kết nối máy tính để tính cước.
- Khả năng kết nối các máy điện thoại không dây ( Từ tổng đài kéo dây tới các trạm phát sóng, các máy điện thoại cầm tay ( không dây) có thể đi xa trạm phát khoảng 50m)
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 16 TRUNG KẾ - 120 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

- Khung chính hỗ trợ 04 port Digital để gắn máy lập trình & bàn giám sát máy nhánh. 04 Port này có thể kết nối được 8 máy nhánh nhưng phải dùng điện thoại số Panasonic như KX-T7665…
- Hỗ trợ hiển thị số gọi đến (phải đăng ký line bưu điện hiển thị số trước)
- Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số = 128 máy nhánh
- Có 7 khe trống cắm các loại card
- Card 8 trung kế KX-TDA1180
- Card nâng cấp 8 trung kế KX-TDA1186 (gắn chồng card 1180)
- Card nâng cấp 16 máy nhánh KX-TDA1176 (rất ít khi sử dụng)
- Card nâng cấp 24 máy nhánh KX-TDA1178. Khi sử dụng tổng đài KX-TDA100DBP Qúy Khách nên sử dụng loại card này.Vì nếu sử dụng card 1176 (16 máy nhánh) sẽ chiếm mất 1 khe thay vì sử dụng card 1178 (24 máy nhánh) . Tổng đài chỉ có 7 khe để cắm card nâng cấp
- Chức năng disa (trả lời tự động) phải mua thêm Khung card disa KX-TDA0190 & Card disa 4 kênh KX-TDA0191. Đây là card DISA chuyên dụng sử dụng cho tổng đài Panasonic dòng KX-TDA100DBP.
- Chức năng Voip gọi miễn phí giữa 2 chi nhánh với nhau. Phải mua thêm card Voip và có đường truyền mạng ip tĩnh cắm vào tổng đài
- Cúp điện không dung được phải mua thêm nguồn dự phòng
- Tích hợp đầy đủ chức năng của hệ thống tổng đài như: Khóa di động, liên tỉnh, đổi số nội bộ, cấp password khi gọi ra ngoài
- Kết nối máy vi tính để quản lý cước, quản lý các cuộc gọi ra ngoài. Mua thêm phẩn mền tính cước gồm dây tính cước có cổng COM & đĩa cd phần mền tính cước.
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 64 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

Tổng đài điện thoại Panasonic
- Cấu hình cơ bản 03 Trung kế 80 thuê bao. Mở rộng tối đa 08 trung kế vào 24 máy nhánh
- Tích hợp sẵn DISA (hệ thống trả lời tự động) 1 kênh
- Tích hợp hiển thị số nội bộ
- Lập trình đơn giản bằng bàn Key phone và máy tính
- Thay đổi số tùy chọn
- Lựa chọn tính năng:
- Chức năng hiện số (Caller ID) (cắm card KX-TE82494)
- Chức năng ghi âm lời nhắn (cắm card KX-TE82492)
- Nâng cấp DISA lên thành 2 kênh (cắm card KX-TE82491)
- Hệ thống DoorPhone (cắm card KX-TE82461)
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TES824 - 3 TRUNG KẾ - 08 MÁY NHÁNH

Giá mới: 4.090.000 VND

Giá cũ: 4.290.000 VND

- Hỗ trợ hiển thị số gọi đến (phải đăng ký line bưu điện hiển thị số trước)
- Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số = 128 máy nhánh
- Có 7 khe trống cắm các loại card
- Card 8 trung kế KX-TDA1180
- Card nâng cấp 8 trung kế KX-TDA1186 (gắn chồng card 1180)
- Card nâng cấp 16 máy nhánh KX-TDA1176 (rất ít khi sử dụng)
- Card nâng cấp 24 máy nhánh KX-TDA1178. Khi sử dụng tổng đài KX-TDA100DBP Qúy Khách nên sử dụng loại card này.Vì nếu sử dụng card 1176 (16 máy nhánh) sẽ chiếm mất 1 khe thay vì sử dụng card 1178 (24 máy nhánh) . Tổng đài chỉ có 7 khe để cắm card nâng cấp
- Chức năng disa (trả lời tự động) phải mua thêm Khung card disa KX-TDA0190 & Card disa 4 kênh KX-TDA0191. Đây là card DISA chuyên dụng sử dụng cho tổng đài Panasonic dòng KX-TDA100DBP.
- Chức năng Voip gọi miễn phí giữa 2 chi nhánh với nhau. Phải mua thêm card Voip và có đường truyền mạng ip tĩnh cắm vào tổng đài
- Cúp điện không dung được phải mua thêm nguồn dự phòng
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 72 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

- Hỗ trợ hiển thị số gọi đến (phải đăng ký line bưu điện hiển thị số trước)
- Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số = 128 máy nhánh
- Có 7 khe trống cắm các loại card
- Card 8 trung kế KX-TDA1180
- Card nâng cấp 8 trung kế KX-TDA1186 (gắn chồng card 1180)
- Card nâng cấp 16 máy nhánh KX-TDA1176 (rất ít khi sử dụng)
- Chức năng Voip gọi miễn phí giữa 2 chi nhánh với nhau. Phải mua thêm card Voip và có đường truyền mạng ip tĩnh cắm vào tổng đài
- Cúp điện không dung được phải mua thêm nguồn dự phòng
- Tích hợp đầy đủ chức năng của hệ thống tổng đài như: Khóa di động, liên tỉnh, đổi số nội bộ, cấp password khi gọi ra ngoài
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 80 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

- Hỗ trợ hiển thị số gọi đến (phải đăng ký line bưu điện hiển thị số trước)
- Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số = 128 máy nhánh
- Có 7 khe trống cắm các loại card
- Card 8 trung kế KX-TDA1180
- Card nâng cấp 8 trung kế KX-TDA1186 (gắn chồng card 1180)
- Card nâng cấp 16 máy nhánh KX-TDA1176 (rất ít khi sử dụng)
- Card nâng cấp 24 máy nhánh KX-TDA1178
- Cúp điện không dung được phải mua thêm nguồn dự phòng
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 88 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...

- Hỗ trợ hiển thị số gọi đến (phải đăng ký line bưu điện hiển thị số trước)
- Nâng cấp tôi đa 120 máy nhánh analog & 8 máy nhánh số = 128 máy nhánh
- Có 7 khe trống cắm các loại card
- Card 8 trung kế KX-TDA1180
- Card nâng cấp 8 trung kế KX-TDA1186 (gắn chồng card 1180)
- Card nâng cấp 16 máy nhánh KX-TDA1176 (rất ít khi sử dụng)
- Card nâng cấp 24 máy nhánh KX-TDA1178. Khi sử dụng tổng đài KX-TDA100DBP Qúy Khách nên sử dụng loại card này.Vì nếu sử dụng card 1176 (16 máy nhánh) sẽ chiếm mất 1 khe thay vì sử dụng card 1178 (24 máy nhánh) .
- Tổng đài chỉ có 7 khe để cắm card nâng cấp
- Chức năng disa (trả lời tự động) phải mua thêm Khung card disa KX-TDA0190 & Card disa 4 kênh KX-TDA0191. Đây là card DISA chuyên dụng sử dụng cho tổng đài Panasonic dòng KX-TDA100DBP.
Bảo hành: 15 tháng

PANASONIC KX-TDA100DBP - 08 TRUNG KẾ - 96 MÁY NHÁNH

Giá: Vui lòng gọi...