hỗ trơ

Tìm Kiếm

Xây Dựng Nhà Xưởng

Nhà xưởng

Kho hay nhà xưởng, kho tàng, kho bãi (chữ Hán: Khố) là một tòa nhà được xây dựng trên một địa điểm có những điều kiện nhất định để sử dụng cho việc chứa và lưu trữ hàng hoá. Các vật liệu như gỗ, đá (thời cổ) và kim loại (sắt, thép, tôn…) thường dùng để xây nhà xưởng

Thi công nhà xưởng – Xây dựng nhà xưởng

Hầu hết những công ty hay Doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất, chế biến, hay gia công đều phải có nhà xưởng để sản xuất ra sản phẩm. Bên cạnh đó, cũng có những công ty chọn giải pháp thuê nhà xưởng. Điều này tùy thuộc vào qui mô, điều kiện tài chính của từng doanh nghiệp, từng ngành nghề.

Đơn Giá Xây Dựng Nhà Xưởng

Đơn Giá Xây Dựng Nhà Xưởng - Nhà Công Nghiệp